Sint grapte en grolde weer op Bedrijfsschool Vorming en opleiding 17 Al is het Sinterklaasfestijn op 5 december en niet rond de Paasdagen, toch maakte de Goedheiligman het op zijn verjaardag tijdens het jaar lijkse bezoek aan de Bedrijfs school weer van eieren. Na het welkomstwoord van de heer Bijlo begon hij prompt zijn bekende séance: dirigeren van het melodieuze schoolorkestje onder bege leidend gegalm van jongens kelen uit de klassen 1a, 1b en 1c. De Sint in opperste verruk king: ,,'t Is me het weertje wel. Ik ben hierheen ge stormd. Maar niet om verma ningen te geven, want dan sta ik om 10 uur nog hier. "Toch wil ik wel een paar opmerkingen kwijt. Er zijn van die leerlingen, die niet willen eten en leraren, die nog bedwateren. Anderen bij ten nagels en daar peutert iemand in zijn neus. Foei." Onder de indruk raakte hij van de fraaie Sinterklaas wandversieringen door de leerlingen zelf in de verf ge zet. "Een echte Karei Appel, zeker met aanwijzingen van de tekenleraar totstand ge komen? Tja.. Pierre Jansen wil hem strikken voor de aca demie. Daarna riep hij om beurten een paar jongens naar voren, zo tussen wat vrolijke deun tjes door. "Hé, joh.jij loopt krom van de zware shag. Kun je het roken niet laten?" Het volgende liedje, dat hij inzette en daarmee de rollen omkerend, was "Wie heeft er weer een goal gescoord? Fijenoord.En voorts "Jan Klaassen is trompetter in het leger.enz." Zo grapte en geinde hij ver der.Zo van: een speciaal ge val van de KNZB en deze plaat heeft 178 toeren en wordt bespeeld met een ei kehouten naald. Na zijn vrolijke optreden en gulle gestrooi van Piet ver trok het tweetal luid toege juicht door de jeugdige leer lingen, die vervolgens de sur prises gingen uitpakken, die zij voor elkaar hadden in- elkaar gezet. Een leuke jaar lijks terugkerende bedoening.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 19