oveRpeinzinqen bi] 6e jaaRwisseLinq 1974-1975 1 T"\e energiecrisis! Het is moeilijk voor te stellen, dat het eerste schokeffect van deze crisis al weer ruim een jaar achter ons ligt: een vol jaar, het kalenderjaar 1974! Waar is het gebleven? Wat is er in dat jaar gebeurd: in onze wereld, in ons land, bij W.F., bij ons per soonlijk? Vaststaat, dat er het nodige is veranderd, maar wij gewennen snel en wij passen ons aan, vooral als wij begrijpen dat dit moet. Onze westerse maatschappij lijkt sterk zakelijk en ook materialistisch ingesteld. Tè materia listisch misschien. Maar wij ontkomen daar niet aan, ook bij W.F. niet. Wij spelen onze rol en doen dat zo goed mogelijk. Wij vervullen die rol in het groter verband van R.S.V. Wij vervullen die rol in het bijzonder als een produkten leverende en dienstverlenende groep, op maritiem gebied vooral: het bouwen, onderhouden en repareren van zeegaande schepen, van offshore materieel, van apparatuur nodig in en rond het Rotterdamse havengebied. W7 'j maken als W F.'ers deel uit van een werkgemeenschap, die in een lange reeks van jaren is opgebouwd. Een gemeenschap, die generaties lang zo heeft samengewerkt, dat sprake is geweest van een grote continuiteït en steeds uitzicht op een redelijke toe komst. Dienstverlening in de ruimste zin voor ons betekent iets maken, iets doen voor an deren. Dienstverlening bestaat zo lang de menselijke samenleving oud is. In ons geval is daar materiaal en materiële energie voor nodig. Maar er is ook menselijke energie voor nodig: de wil om voor anderen iets klaar te maken; het plezier om met een goede ploeg gezamen lijk een doel te bereiken; zich met elkaar voor iets, voor anderen in te zetten. En dat mag dan ook best een goede zakelijke zaak zijn. Dat is een goede zaak en dit lijkt ook voor 1975 weer binnen ons bereik te liggen. Laten wij ons hierover bezinnen en de uitdaging opnemen. '"penslotte zij allen, dit dit lezen een Prettig Kerstfeest en een Vrolijk Oud en Nieuw toe gewenst in huiselijke kring tezamen met hen, die hun dierbaar zijn. Directie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 3