6B en vLoeö Old mqn 2 Illustraties Arend van Dam JAN NOORDEGRAAF De dagen van de Amerikaan se negerzanger Paul Robe son, die met zijn „Old man river" furore maakte, zijn lang voorbij. Het lied was ge baseerd op het werk van de negers op de katoenplanta ges langs de Mississippi, in het zuiden van de Verenigde Staten. Niggers on work, while the white men play. De negers moeten werken, terwijl de blanken spelen en de rivier old man river zwijgend voorbijstroomt, gevoelloos voor het lot van de negers. Een lied dat toen nog niet de scherpte had van het tegenwoordige we shall overcome, we zullen over winnen. Maar wie langs de Maas ge boren is, of er werkt, kan zich zonder veel fantasie voorstellen dat het lied be trekking kan hebben op old man river Maas. Want wat is er door de ge schiedenis heen gevochten, gezwoegd, geleden en ge streden om het naakte be staan langs de oevers van de Maas.- Vissers, ambachts lieden, ondernemers, kleine rederijen en werven, dijkwer kers, fabrieken en industrie. Een bont patroon van men sen die de rivier gebruikten om te kunnen leven. Ons land werd meter voor meter veroverd op het water, met schop en spade, kar en paard, molen en sluisdeur. De nazaten van kaninefaten en batavieren leerden terpen en dijken bouwen om zich te kunnen beschermen tegen het eeuwige water, dat even zeker als de seizoenen hun landerijen en bedoeningen overspoelde en hun karig be staan bedreigde. Velen konden het in de pol ders niet houden. Ze trokken naar steden en industrie. Praktisch wij allen zijn uit hun rijen afkomstig, van ge slacht op geslacht, terwijl de rivier zwijgend voortstroomt naar zee. Wij zijn polder- en waardbewoners, eeuw in, eeuw uit. We shall overcome. Maar wij leven in de schaduw van eb en vloed. Het leven is eb en vloed. Het is goed ons tegen de jaarwisseling eens af te vragen wie we zijn en wat we zijn, door één verhaal uit duizenden uit een mistig ver leden op te halen. Een ver haal van een gezin, een familie in de schaduw van eb en vloed. Napoleon kwam wereld in vlam. Honderd dagen, Napoleon ging schap. De hele anderde, maar bleef zichzelf en zette de Moskou, de Waterloo en in balling wereld ver- de polder riet, water,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1974 | | pagina 4