Met de mensen moet je het werk toch maar klaren 10 J. N. C. van Hees In de serie gesprekken met de eind vorig jaar uit Indonesië teruggekeerde leden van het RSV Mana gement Advisory Team hadden wij ditmaal een interview met de project baas koperslager/fitter, de heer J. N. C. van Hees. Deze verbleet drie maan den op de werf van Kapin en de overige twaalf maanden van zijn verblijf daar bracht hij door op de werf Dok Tanjung Priok. U ging ook met uw hele ge zin naar Indonesië Met mijn vrouw en zoon van tien jaar, ja. Mijn oudste zoon is al getrouwd, die ging van zelfsprekend niet mee. 't Was wel een hele reis. Een hele bedoening. Vooral de motor- pech van het vliegtuig heeft een diepe indruk achtergela ten. Dat maak je niet alle da gen mee. Trouwens, zo'n ver blijf in Indonesië ook niet. Maar ik zeg altijd maar: blijf met je beide benen op de grond staan. Ga niet zweven, gewoon doen. Dan tuimel je bij terugkeer ook niet naar beneden. Aanpassingsmoei lijkheden hebben zich door die instelling dan ook niet llflHU voorgedaan. Nuchterheid da's 't recept. Hoe was het bij de werf Kapin Ik kreeg de opdracht te ad viseren inzake de kopersla gerij. Dat was een toer om een en ander op poten te zetten. De wil was er. Dat staat buiten kijf. 't Geld. Dat was het knelpunt. Daarom moest er heel wat geïmpro viseerd worden. Van oud ma teriaal moest je maar iets zien te „fabrieken". Een draaibank bijvoorbeeld om nippels te maken en flenzen te draaien. Je moest er te vens wat doen aan de hy giëne. Daarbij kwam het in ventariseren van de maga zijnen. Soms werd er wat be steld, maar was het materiaal al jaren aanwezig. Er moes ten schone werkplaatsen ge creëerd worden. Bestaande gebruiken moesten soms worden veranderd. Dat lukte gelukkig goed. De mensen namen graag adviezen aan. Maar wat het geld betreft: je moest er roeien met de rie men, die je had. Wel dankbaar, dat de advie zen werden overgenomen Allicht. Ze vonden het prach tig te leren met lasbochten te werken in plaats van het maken van verstekbochten. Met die lasbochten toepas sing verliep het werk stukken sneller. De productie ging dan ook werkelijk omhoog. Er zat echt vooruitgang in. Er kwam schot in de zaak. En bij Dok Tanjung Priok Daar gingen de adviezen in de richting van het opzetten van een koperslagerij. In het begin moest ik een hoofd baas adviseren van 72 jaar oud. Hij was een keer in Mekka geweest en had als een soort heilige veel gezag bij de mensen. Hij werd la ter ziek en zijn opvolger - beduidend jonger dan hij - nam makkelijker adviezen over. Dat is overigens lo gisch: jongeren staan eerder open voor nieuwe ideeën. Er werd heel wat werk verzet. Dat kun je wel aannemen. De koperslagerij was eerst een donker hol. Er kwam een nieuwe betonnen vloer in, nieuwe verlichting, nieuwe machines en gereedschap. De mensen interesseerden me. Niet alleen daar. Ook hier. Als je je niet voor de medewerkers interesseert, hun problemen, hun aanpak, hun werk, nou dan kun je wel inpakken. Daarom gaf ik graag les. U gaf ook een cursus op de werf Ja, een cursus pijpbewerken aan de jonge garde. Ik liet de Nederlandse theorie in de Bahassa Indonesia vertalen en stencillen. Thuis moesten ze dat doornemen. En ze de den dat ook. Want op de controleplaat in de fabriek liet ik hen als een soort „overhoren", datgene uitte kenen dat ik als huiswerk had opgegeven. Zo leerde ik hun ook het mallen van de pijpen, daar hadden ze nooit eerder van gehoord. Dat werkte goed. In de praktijk begeleidde ik de medewer kers of bazen ook, tot ik zag, dat het werk liep. Dan be moeide ik me er niet meer mee. Zij moesten het tenslot te zelf doen. Ook als het team weer weg was. Toen ik allang weer in Holland was. vertelde de heer Meeuwisse mij, dat tijdens een toen maals recent bezoek van hem aan Indonesië, alles in de koperslagerij liep, zoals het was opgezet. Kijk, zoiets doet je goed, het stemt je dankbaar. De mensen vindt u belang rijk Zeker. Het belangrijkst eigen lijk. Niet alleen daar. Ook hier. Denk maar eens aan de medische dienst hier, die al-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 12