de opvang van de nieuwe ling. In dit verband mogen wij den ken aan degenen, die in het opleidingscentrum een om-, her- of bijscholing onder gaan, waarin veiligheid een onderdeel van de opleiding vormt. Ook de introductiebijeen komsten, waar hem de risi co's worden verteld, die bij zijn werkzaamheden kunnen voorkomen. In op het werk gerichte instructies wordt hem dan verder verteld en geleerd hoe hij de risico's kan omzeilen of aanvaard baar klein kan maken. Daar- LATEN WE HET VEILIG DOEN AS HET EFFE KAN Als je een tijdje het verkeer l hebt bekeken. Dan gaat je al snel iets op breken Je houdt telkens wéér je har- j; tje vast Want je ziet zó véél wat hier niet past. 1 We zoeven met z'n allen uit de poort. Vaak op een manier héél ongehoord 't Lijkt of de hel is los ge broken. De goeie met te na gespro- ken Met de auto rijden we „plank gas"; Alsof dat altijd nodig was Op de brommer wil men niet „onder doen". WILLY WILTON-FONDS bij stuiten wij dikwijls op het feit, dat veel nieuwelingen hinder hebben van valse schaamte die hen ervan weerhoudt raad te vragen. En die valse schaamte is mo gelijk de oorzaak van vele ongevallen. De nieuweling vindt het in vele gevallen vervelend als hij bij andere collega's of baas iets moet vragen, voor al wanneer hij dat al een paar keer eerder heeft moe ten doen. „Ze denken dat ik er niets van af weet", zijn vaak ge hoorde opmerkingen. Maar iedereen is op zijn tijd Dus geven we 'm van katoen! De fietsers zien het aan met angst en beven. En vergeten richting aan te geven De voetgangers presteren óók héél wat. Bijvoorbeeld bij rood licht over een zebrapad I Kortom er valt nog véél te leren. Je moet je zelf stééds corri geren. Doen we dat, dan komt er een tijd; Dat het beter gaat met de veiligheid I Die óók geldt buiten het werf gebeuren; Dus géén „plank gas" en niet meer „scheuren". En niet meer doen wat is niet „pluis"; Dan komen we allen VEILIG THUIS I I Van Schayk. Ontvangen wegens verkoop oud-materiaal maand juni '75 573,55. Geboekt t.g.v. Willy Wilton Fonds. nieuweling geweest en straks zullen er weer andere nieu welingen komen, die ook raad nodig hebben, want de nieu weling van vandaag is toch de oudere collega van mor gen. Laten wij „routiniers" de nieuwelingen behulpzaam zijn in hun eerste moeilijke we ken. Laten wij hem ook eens wat vertellen of uitleggen, zonder dat hij erom vraagt. Want dan krijgt hij vertrouwen in ons en zal die „valse schaam te" plaatsmaken voor een rustige en zekere houding, waarbij zijn en mogelijk ook VEILIGHEIDSCOMPETITIE BEDRIJFSSCHOOL Op de laatste schooldag voor de vakantie heeft Ir B. Wil ton de veiligheidswisselbeker 1974-1975 uitgereikt aan de winnende groepen, draaien 2, bankwerken 2 en 3, elektro 2 en 3 en scheepsbeschieten. De Veiligheidsinspecteurs - leden van de Bedrijfsschool Veiligheidscommissie - van de triomferende afdelingen mochten de groepsprijs ge zamenlijk uit handen van Ir onze veiligheid is gebaat, want veiligheid op het bedrijf, is zekerheid voor het gezin I A.P. B. Wilton ontvangen. Zij wa ren het dan ook, die de indi viduele prijzen - een gereed schapset - in ontvangst na men en uitdeelden onder hun medeleerlingen. Met de gebruikelijke koffie en koek, was dit een prettige en sfeervolle afsluiting van een jaar veiligheid, dat bij zonder gunstig is geweest. Met de wens, dat allen het in de vakantie ook veilig toe zal gaan, werd deze veilig heidsbijeenkomst gesloten. A.P.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 17