'ft aA mYm In memoriam "Wilton-Fijenoord in Harmonie" 20 Onder de titel "Wilton-Fijenoord in Har monie" heeft onze Harmonie ter gele genheid van haar 50-jarig bestaan een grammofoonplaat gemaakt. Van ingewijden en kenners hebben wij vernomen, dat deze plaat bijzonder goed is. Alle onderdelen van de vereniging heb ben eraan meegewerkt, d.w.z. Orkest, Tamboerkorps en Jeugdharmonie. Deze plaat wordt te koop aangeboden voor de prijs van 15,Het is een langspeelplaat in stereo, ook mono af speelbaar. U kunt deze plaat verkrijgen bij o.a. het secretariaat W. Rissema, Albarda- straat 3, Schiedam, tel. 706744; J. Vos, Mach: Fabr; 1 Nieuwbouw; W. Rissema, Mach: Fabr: 1 Reparatie; C. v. Kapel, Lichtdrukkerij Hoofdkan toor; J. Oostlander, Werkplaats Bedrijfs- dienst afd: Lasmachines/hulpverlich- ting; C. J. P. de Heij, Mach: Fabr: 2 H.K.Hal. Voorts bij alle leden van de Harmonie. Wij hopen dat vele medewerkers van ons bedrijf deze plaat zullen kopen en er veel genoegen aan zullen beleven. 16-2-1975 M. A. Hoek 57 jaar (oud-werknemer) dokverhaler ca. 4 dienstjaren 24-3-1975 J. A. M. Pompe 68 jaar (oud-werknemer) portier ca. 17 dienstjaren 23-5-1975 J. A. Schaareman 81 jaar (oud-werknemer) plaatwerker ca. 36 dienstjaren 27-5-1975 C. Paesschen 67 jaar (oud-werknemer) stellingmaker ca. 38 dienstjaren 15-6-1975 G. A. C. Baars 85 jaar (oud-werknemer) Beambte Bedr. boekh. ca. 30 dienstjaren 16-6-1975 M. A. van de Kooy 67 jaar (oud-werknemer) bankwerker ca. 33 dienstjaren 18-6-1975 C. Marree 89 jaar (oud-werknemer) bankwerker ca. 17 dienstjaren 18-6-1975 H. J. Teeuw 91 jaar (oud-werknemer) plaatwerker ca. 50 dienstjaren 19-6-1975 E. S. ter Heyden 47 jaar pijpenbewerker ca. 18 dienstjaren Op 19 juni 1975 is op 47-jarige leeftijd na een langdurig ziekbed toch nog ge heel onverwacht overleden de heer E. S. ter Heyden. De overledene had ongeveer 18 dienst jaren bij ons bedrijf en was als pijpfit- ter werkzaam in de afdeling Reparatie. Hij had een rustig en gemoedelijk ka rakter. Bovendien had de heer Ter Heyden een groot plichtsbesef. Hij was hierdoor bij iedereen graag gezien. Zijn heengaan laat een leemte na in onze afdeling en hij zal niet gauw ver geten worden. 19-6-1975 C. S. Roodsant 69 jaar (oud-werknemer) ijzerwerker ca. 35 dienstjaren 21-6-1975 J. v. d. Voet 82 jaar (oud-werknemer) chauffeur ca. 37 dienstjaren 22-6-1975 C. de Hoog 80 jaar (oud-werknemer) ijzerwerker ca. 28 dienstjaren 24-6-1975 J. Koornhof 83 jaar (oud-werknemer) ijzerwerker ca. 28 dienstjaren 27-6-1975 L. H. v. Collenburg 73 jaar (oud-werknemer) Leraar bedrijfsschool ca. 25 dienstjaren 28-6-1975 H. Vermey 86 jaar (oud-werknemer) ketelmaker ca. 37 dienstjaren 28-6-1975 J. Snoeij 65 jaar (oud-werknemer) hakker ca. 17 dienstjaren 28-6-1975 S. Breukhoven 75 jaar (oud-werknemer) ijzerwerk er ca. 22 dienstjaren

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 22