WILTON FIJENOORD NIEUWS Inhoud Personeelsorgaan van de Dok- en Werf- Maatschappij Wilton-Fijenoord B.V. Lid van de RSV Groep. Verschijnt maandelijks Redactie-commissie: ir O. J. van der Vorm, voorzitter; B. Blommers; G. Gort; drs R. A. Kollewijn; S. J. Loos; J. Noor dewier; M. C. Oranje; jhr. ir R. F. P. Röell; J. Vermeulen; M. van Vliet, eind redacteur. Medewerkers: F. W. Dingjan; W. G. Kienhuis; A. A. Potuyt; W. G. E. Valk. Foto van de maand: De 50-jarige harmonie W.F. maakte een geslaagde trip naar Oostenrijk. 1 W.F. bouwt drie korvetten voor Indonesië 2 Vijftig-jarige Harmonie 4 Bouw bulkcarrier vordert gestaag 6 Basaltkei werd lakovou Rock gedoopt Jubilarissen van de maand 8 Nog hetzelfde leven in een veranderde maatschappij 10 Met de mensen moet je het werk toch maar klaren 11 Baas boven baas 14 J. J. Noordhoek gepensioneerd Punt 1: veiligheid 15 Laten we het veilig doen. Veiligheidscompetitie Bedrijfs- school Willy Wilton-fonds 16 Nieuws van de partners Vorming en opleiding 18 Personalia Dankbetuigingen Vereniging WF 20 In memoriam Het overnemen van artikelen, foto's of gegevens uit dit personeelsorgaan is niet toegestaan, tenzij met duidelijke bronvermelding. Voor het overnemen van foto's is tevens de toestemming van de redactie vereist. Kopij volgend nummer: de kopij voor het septembernummer dient vóór 10 september in het bezit van de eind redacteur te zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 2