Basaltkei werd lakovou Rock gedoopt Jubilarissen van de mom ma V a'st 'nosm usr Onlangs werd de grote gra- niet-basaltkei voor het kan toor van de Walkapitein de naam van "lakovou Rock" gegeven. Anderhalf jaar ge leden beschreven wij reeds de herkomst van de kei. In de Oostzee raakte deze tus sen een anker van de "Mary Livanos", een schip van de Livanos Rederij. Op verzoek van de inspecteur, Captain George lakovou, haalde WF de steen uit het anker, toen het schip in de Europoort lag. De kei is dus naar de inspec teur genoemd. Op het schild, dat erop is aangebracht, staat de plaats waarop de kei nu ligt, aangegeven in graden Noorderbreedte en Oosterlengte. moanrl J. Aijkens afdelingsbaas Mont. N.B. 40 jaar P. v. d. Bosch koperslager-fitter Rep. 40 jaar E. Harreman afdelingsbaas N.B. 40 jaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1975 | | pagina 8