WILTON FIJENOORD NIEUWS Maart 1986. Een ijzersterk begin! Asian Defence '86 In dit nummer: 3 maandelijks Nieuws Magazine 47ste jaargang no. 1 - maart 1986 De redactie van het Wilton-Fijenoord Nieuws is dankbaar voor de goede wensen ontvangen tijdens en na de jaar wisseling. Veelal gingen deze wensen vergezeld met uitingen van geloof en hoop voor weer een goed jaar voor onze werf. Als werfmensen weten wij, dat het druk is op ons bedrijf. De foto van begin maart onderstreept dit nogmaals. En toen moest de 'Baltic Ferry' nog voor haar renovatie aan de werf komen. De redactie vraagt zich wel eens af, zouden ze dat in Den Haag nu ook weten? Wij wensen u fijne Paasdagen toe! Redactie Wilton-Fijenoord Nieuws Van 18 tot 21 februari 1986 vond in Kuala Lumpur (Maleisië) de Asian Defence '86 plaats, een tentoonstelling van defensie materieel. De Netherlands Naval Industries Group (NNIG), een combinatie van Nederlandse bedrijven die aktief zijn op marine-gebied en waarvan ons bedrijf lid is, had op deze tentoonstelling in samenwerking met het Nederlands De heer W. Gonggrijp, commandeur b.d., begroet de Premier tevens Minister van Defensie van Maleisië. pag. Gezien op de werf 2 Nieuwe fitterij 2 Ideeënbus 4 Ombouw 'Baltic Ferry' en 'Nordic Ferry' 5 Jubileumviering 7 Fairwind 11 Catamaran en poten semi-sub 'Amethyst' naar WF gesleept 12 Onderzeeboot-simulator 13 Drie sleepboten voor Indonesië 14 Centrum voor Handelsbevordering een compleet Nederlands paviljoen ingericht. In dit paviljoen had Wilton-Fijenoord een stand van dertig vierkante meter gereserveerd om de vele bezoekers attent te maken op de uitgebreide mogelijkheden die ons bedrijf te bieden heeft op het gebied van ontwerpen, bouwen, onderhouden en moderniseren van marinevaartuigen. Naast de vele panelen met foto's van de diverse recente aktiviteiten (korvetten en fregatten), van het thans onderhanden zijnde Sea-Dragon projekt en van de beschikbare ontwerpen (onder andere de 'Thornback' onderzeeboot), waren de modellen tentoongesteld van het Indonesische Korvet 'Nala', de 'Sea-Dragon' onderzeeboot en het 2.000 tons Korvet, waarmee Wilton- Fijenoord aktief is op de markt. Door deelname aan deze tentoonstelling hoopt Wilton-Fijenoord bestaande relaties te hebben verstevigd en nieuwe contacten te hebben gelegd, die mogelijk tot een nieuwe marine opdracht voor ons bedrijf zouden kunnen leiden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1986 | | pagina 1