WILTON FDENOORD NIEUWS De drie sleepboten In dit nummer: Koninklijke onderscheidingen verleend ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin 3 maandelijks Nieuws Magazine 47ste jaargang no. 2 - juni 1986 Dinsdag 29 april 1986 Nummer 82A/Buitengewone editie Staatsacourant NEDERLANDSE STAATSCOURANT 19 86.82 A OFFICIËLE UITGAVE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN Algemene Zaken 2 Volkshuisvesting. Ruimtelijke Kabinet voor Nederlands- Ordening en Milieubeheer 8 Antilliaanse Zaken 2 Verkeer en Waterstaat 8 Buitenlandse Zaken 2,3,6 Economische Zaken 3.6. lü Justitie 3.5.15 landbouw en Visserij 3,1112 Binnenlandse Zaken 3.5,12.13 Sociale Zaken en Onderwijs en Wetenschappen 5.6.16 Werkgelegenheid 12,13 Financien 6 Welzijn. Volksgezondheid Defensie 6 en Cultuur 2.5.13.15,16 Zeven en twintig Wilton-Fijenoorders werden onderscheiden met de ere medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. Deze plechtigheden vonden plaats in de zes gemeenten waar de coryfeeën woonachtig zijn. Leidinggevenden van de hoofdafde lingen Nieuwbouw, Reparatie, Bedrijfs- dienst en Material Management woonden de plechtigheden namens de onderneming bij. Het zijn mevr. Prins-v. d. Wilt en de heren: G. C. de Reuver; L. J. Boer; C. Vrijenhoek; H. van Santen; W. H. Blomsteel; J. H. van Zuydam; A. H. Bakker; A. Versteeg; L. van Os; K. Larooy; A. N. Saarloos; D. Boer; C. Broos; L. H. Corpeleijn; A. J. P. Zuidema; P. de Nooijer; E. W. Hanswijk; O. Rosendaal; J. van Henten; J. G. Smit; A. R. Spuij; L. B. Koevermans; J. J. Harte; J. J. Schepers; S. v. d. Berg; R. Verhaas. In het maartnummer van het WF-Nieuws konden wij u het nieuws brengen dat de afdeling Nieuwbouw drie sleepboten gaat bouwen voor de scheepswerf Pattje in Waterhuizen. Nu - drie maanden later - kan de Nieuwbouw u al in concreto laten zien dat de bouw, hoewel net begonnen, al vastere vormen begint aan te nemen. Op vrijdag 6 juni werd de kiel van de derde boot gelegd en was men in de lasloods al op verschillende plaatsen bezig romponderdelen te lassen en samen te stellen. Wanneer wij u nu vertellen dat deze sleepboten binnen acht maanden vaar klaar dienen te worden opgeleverd aan de opdrachtgever, dan zult u begrijpen dat deze opdracht een uitdaging van de eerste orde is voor de afdeling Nieuw bouw. De gehele bouw zal plaats vinden in lasloods West; en wel daar, omdat de kraancapaciteit alleen daar, op die over dekte bouwplaats, toereikend is. En het wordt een gewichtig produkt! Op de bouwplaats worden de casco's volledig geïnstalleerd, inclusief alle leidingen, electro, ventilatie, voortstuwings machines en hulpwerktuigen. Het casco heeft bij het uitrollen op hydraulische hefwagens naar de kade een gewicht van 340 ton. Op de kade wordt het inmiddels in dezelfde hal geprodu ceerde dekhuis, ook reeds volledig geïnstalleerd, met kranen op de romp getild. Het dekhuis heeft een gewicht van ca. 90 ton. Als een complete sleep boot wordt het geheel van meer dan 430 ton - vaarklaar - in de Wiltonhaven te water gezet door een drijvende bok en kunnen de proeftochten een aanvang nemen. Dat hier een grote wissel wordt getrokken op het vakmanschap en het doorzettingsvermogen van de lasloods- bemanning staat als een paal boven water. pag. Kwaliteitsdienst W.F. 2 Townsend Thoresen-Wilton- Fijenoord 3 Gezien op de werf 4 Jubilarissen 6 Doop mijnenjager 'Schiedam 8 Ir. Bart Wilton-Prijs 9 Bijna 2000 dienstjaren 10

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1986 | | pagina 1