WILTON FIJENOORD NIEUWS De opdracht is binnen! 3|9 320 S|f iJEWOORD B. I OF kj CÏHF NETHERLANDS ff f 47ste jaargang no. 3 - oktober 1986 3 maandelijks Nieuws Magazine Waar wij als werfgemeenschap zo lang over gepraat hebben en wat voor sommigen zelfs aanleiding was om er weddenschappen op af te sluiten, is toch gerealiseerd in de maand september. De Republic of China/ Taiwan heeft onze werf de opdracht gegeven twee patrouille-boten voor de Taiwanese douane te leveren. Na maandenlange onderhandelingen en na veel reizen naar en van Taiwan door de directie en de functionarissen van de afd. Marketing heeft de Nieuwbouw de broodnodige order binnen. Een nieuw perspectief heeft zich voor onze werf geopend. Met ingang van de contract datum zal de bouwtijd van elk van deze 850-tons schepen 20 maanden duren. Ze zullen praktisch samen worden gebouwd en opgeleverd. Het concept voor deze douane patrouille- en bevoorradingsschepen is ontwikkeld door Wilton in nauwe samenwerking met de Taiwanese douane-autoriteiten. Tijdens de uitgebreide besprekingen met deze ambtenaren bleek dat de eisen voor dit werkschip multi-functioneel zijn. De kustlijn van Taiwan meet ca. 1.700 km en het eiland wordt omspoeld door de high seas. Dit betekent dat er een zware wissel getrokken wordt op dagen/ wekenlange patrouillevaarten om de handelsbelangen te beschermen. Verder heeft de Taiwanese douane tot haar takenpakket het op gezette tijden wisselen van de bemanning van de vuurtorens. En er staan er een aantal! Bovendien heeft de douane de zware taak om de drugssmokkel zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze taak verdeling is dan ook terug te vinden in het concept van de schepen. Er is een accommodatie op dit 65 meter lange schip ingericht om maximaal 67 man te kunnen vervoeren met een dienst- snelheid van 28 knopen. Het schip dat geen enkele militaire specificatie of achtergrond heeft, wordt gebouwd volgens Lloyd's Rules. Het geheel stalen schip heeft een voortstuwingsinstallatie d.m.v. twee dieselmotoren met 2 vaste schroeven. Teneinde de kostprijs zo laag mogelijk te houden, is de inrichting van het schip eenvoudig, doch zeer smaakvol gekozen. Een aardige bijkom stigheid hierbij is, dat de opdrachtgevers bij hun keuze onder meer zijn beïnvloed door heel goed te kijken naar de functio nele en moderne inrichting die Wilton realiseerde bij de ombouw van de twee Townsend Thoresen schepen, waarover wij u recentelijk bericht hebben. Tenslotte, door de aard van de betref fende patrouilleschepen is geen export vergunning van de Nederlandse regering nodig. De bovenstaande informatie heeft uw redacteur verkregen tijdens een gesprek met de Marketing-functionaris van de Nieuwbouw, Commandeur van de Koninklijke Marine b.d., de heer W. Gonggrijp. Deze vertelde verder dat de onderhandelingen voor ons als Wilton-Fijenoorders dan wel erg lang geduurd lijken te hebben, maar dat de douane van de Republic of China/ Taiwan als overheidsinstantie overleg en heroverleg moest plegen met de verschillende Taiwanese departe menten. En in de werkwijze van die departementen wijken zij niet af van Europese of Nederlandse instanties, d.w.z. ieder departement wil een zekere invloed op het geheel hebben. Het was overigens na de tiende trip naar Taiwan dat de opdracht definitief werd bekrachtigd, namens Wilton-Fijenoord, door de handtekeningen van onze heer J. Bakker (links op de foto) contract manager samen met de heer Gonggrijp (2e van links).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1986 | | pagina 1