Hl De doop WF-Nieuws pagina 11 vervolg van pagina 6 Maandagmiddag 17.00 uur, einde werktijd. Maar het begin van de doop plechtigheid. De heren Sluis en Jonker begeleidden het doopgezelschap naar de eretribunes waar de vlaggen van de Republic of China, Nederland en Wilton- Fijenoord strak in de wind stonden. Mevrouw Hoh-tu Liu werd door de heer Sluis uitgenodigd om het lint door te knippen. Mevrouw Liu slaagde er uitstekend in om door haar handelen zowel de doopplechtigheid te verrichten en tegelijkertijd de naam Sea Dragon op het schip te onthullen. Hierna speelde de Wilton-Fijenoord Harmonie het volkslied van de Republic of China. Een luid knallend vuurwerk zorgde tenslotte voor het afweren van boze geesten en kwade voortekenen. Het doopgezelschap begaf zich nu naar het Hoofdkantoor waar de heer Sluis het woord voerde. Hij was erg verheugd over deze belangrijke mijlpaal tijdens de uitvoering van deze Taiwanese order en hij memoreerde met vreugde dat de Republic of China een opdracht heeft gegeven voor de bouw van de twee douane-patrouilleschepen. Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder het onwankelbare vertrouwen in Wilton-Fijenoord van de vertegen woordiger van de Republic of China Navy, Admiraal Chang en zijn staf, en zonder de vastberadenheid van onze eigen mensen op de werf. Na deze toespraak overhandigde de heer Sluis twee herinnerings geschenken aan mevrouw Liu; de Feestelijke drukte in de kantine Hoofdkantoor. Feestelijke drukte in de kantine Dokkantoor Oost. ceremoniële schaar met inscriptie waar mevrouw Liu het lint mee doorknipte en waarvoor zij één cent moest betalen om de vriendschapsbanden ongeschonden te houden. Scheepsbouwers zijn en blijven bijgelovig. Het andere geschenk was een sieraad waarvoor zij niets behoefde te betalen. De heer Sluis voegde daaraan toe, dat hij hoopte dat mevrouw Liu het veel zou dragen en daarbij zou terugdenken aan dat verre land aan de Noordzee. Hierna voerde Admiraal Lo-Chi, plaats vervangend opperbevelhebber van de Taiwanese Marine het woord. Hij memoreerde de goede banden die er bestaan tussen de ROCN en Wilton- Fijenoord en legde de nadruk op het Nederlandse vakmanschap en de hoge kwaliteitsnormen. Admiraal Lo-Chi beëindigde zijn speech met niet alleen een felicitatie aan onze werf maar bovendien een aan de Schiedamse gemeenschap. De doop en de naamgeving op een foto. De heer Sluis overhandigt de schaar met inscriptie aan mevrouw Liu.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1986 | | pagina 13