Sportief bekeken Afscheid van de SUM-'ers pagina 12 WF-Nieuws Naast al de massale sportfestiviteiten als Europees- en Wereld Cup voetbal bestaat er ook de sectie 'bedrijfsvoetbal'. Dit levert geen schokkende ervaringen op, noch op het supportersfront, noch in de verhouding met Ajax of Sparta. Niettemin slaagt Fijenoord er in om in de jaarlijkse bedrijfsvoetbalcompetitie zeer veel doelpunten te scoren en daardoor het kampioenschap van Schiedam te behalen. Gerenommeerde elftallen als die van Coca-Cola, P.T.T., A.B.N. en Manotherm om er maar enkele te noemen, worden opgerold. Dit Wilton-Fijenoord team, samengesteld uit voetballers van de afdelingen Reparatie en Nieuwbouw, slaagt erin om niet alleen de hand te leggen op de beker van het kampioenschap, maar bovendien op de Cup voor het scoren van de meeste doelpunten. De misschien wel belangrijkste beker is ook door dit elftal bemachtigd en wel de Sportiviteitsbokaal. Bij elkaar genomen een machtige prestatie en een resultaat dat een uit stekend visitekaartje is van ons bedrijf. Proficiat!!! Om al deze WF-'ers zelfs maar te noemen zou veel plaatsruimte gemoeid zijn, laat staan om iets te vermelden van hun staat van dienst inclusief de interes sante bijzonderheden. Toch meent de redactie een werknemer gevonden te hebben die model kan staan voor al die anderen die zijn weggegaan. En dat is hoofdbaas A. W. Wolfs die op 26 september afscheid nam. Niet alleen als de laatste hoofdbaas Buiten bankwerkers die de Reparatie kende, aldus de heer Kleywegt, algemeen bedrijfsleider, maar bovendien als jubilaris met 40 dienstjaren (zie elders in Bij het afsluiten van de nieuwe C.A.O. in de metaalindustrie is opnieuw een paragraaf goedgekeurd die 60-jarigen in de gelegenheid stelt om vervroegd de werkzaamheden te beëindigen en gebruikte maken van de SUM-regeling. SUM staat voor Stichting Uittreding Metaal. Op verschillende plaatsen op de werf is in de laatste weken met een drankje en een hapje afscheid genomen van een zestigtal SUM-'ers. dit nummer). Daarnaast heeft de heer Wolfs veel nevenfuncties bekleed, waarvan wij noemen voorzitter van de W.F. Bazenvereniging en lid van de Stichting W.F. Pensioenfonds. Op de druk bezochte receptie werd hem en Mevrouw Wolfs een goede toekomst gewenst De WF-gemeenschap wenst de heer Wolfs en in hem al die andere SUM-'ers een goede en lange pensio nering toe.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1986 | | pagina 14