Nieuwe telefooncentrale voor Wilton-Fijenoord Van de redactie ÜBB UBU ÜBB BBB WF-Nieuws Afscheid van twee O. R.-leden pagina 14 WF-Nieuws 'Bedankt voor uw inbreng tijdens het overleg', dat waren enkele woorden uit de toespraak die de heer Sluis tot de heer Oranje hield tijdens de overleg vergadering van de O.R. op 28 augustus jl. Niet alleen de heer Oranje maar ook de heer Ritskens maakte gebruik van de regeling om vervroegd uit te treden (SUM). De laatstgenoemde overigens was met vakantie. Na de toespraak en overhandiging van het gebruikelijke afscheidskado bedankten beide 'oud'-O.R.-leden - de heer Ritskens deed dat per brief - voor de prettige samenwerking in de voorbij gegane periode en wensten de zittende O.R.-leden sterkte bij hun werkzaam heden. G. Zeilstra In het weekeinde van 29- en 30 november van dit jaar, wordt er bij WF een nieuwe telefooncentrale geïnstalleerd. Deze nieuwe installatie is van het merk Philips en wordt geleverd door de PTT. De huidige centrale is 25 jaar oud en had 10 jaar geleden reeds vervangen moeten worden. Niet alleen de oude, mechanische centrale wordt vervangen door een ongeveer 12x kleinere, volledige electronische en programma-gestuurde, maar ook de bedieningstafels van de telefonisten en de wachtcommandant worden vernieuwd. Bovendien worden alle toestellen in het bedrijf vervangen door moderne druktoetsapparaten. Deze toestellen werken uitsluitend op een ultra-moderne centrale, op de plaats waar ze zijn geïnstalleerd. Verplaatsen van toestellen in of buiten het bedrijf, heeft dan ook geen enkele zin! Er is inmiddels overleg geweest met de hoofdafdelingen via contact-personen en de verschillende afdelingen hebben hun wensen ten aanzien van de nieuwe installatie kenbaar kunnen maken. Instructie over het gebruik van de nieuwe toestellen is reeds summier gegeven en zal tijdig, waarschijnlijk via instructie-kaarten of een nieuw telefoon boekje aan alle gebruikers gegeven worden. Besloten is om, behalve het WF-nummer 426 92 00, ook de oude, 4-cijferige nummers zoveel mogelijk te handhaven, opdat niet iedereen een nieuw telefoon boekje uit zijn of haar hoofd hoeft te leren. Als voorproefje ziet u hierbij een afbeel ding van het nieuwe toestel. De gehele 'overzet-operatie' zal in één weekend geschieden. U verlaat vrijdag middag uw oude toestel en vindt maandagochtend een nieuw toestel op dezelfde plaats. Gezien de nieuwigheid en de kinderziektes, die die maandag ongetwijfeld zullen optreden, verzoeken wij u nu reeds met klem, straks niet direct alle mogelijkheden uit te gaan proberen, maar die eerste dagen niet meer te bellen dan strikt noodzakelijk is. Overigens worden met de nieuwe installatie per toestel de gesprekken geregistreerd, zowel de bestemming als de duur, zodat eventuele kosten eenvoudig kunnen worden opgegeven. Al met al hopen we met uw mede werking een nog snellere, storingsvrije en vooral duidelijke communicatie te kunnen verzorgen. Contact-persoon voor vragen en opmer kingen is de heer J. Meijer, toestel 3233. Het Redactie-team heeft een gevoelige aderlating ondergaan door het vertrek van de heer M. C. Oranje. Sinds januari 1967 heeft de heer Oranje als bedrijfs leider Nieuwbouw-Montage de redactie met veel steun en inzicht bijgestaan. Wij wensen hem nog vele goede jaren toe als SUMmer en straks als gepensio neerde. Het is ons een genoegen u te melden dat de heer G. van Zijl bereid is de vakante plaats te gaan bezetten namens de Nieuwbouwafdeling. Hoofdredacteur/ Voorzitter Redactie Commissie W. G. E. Valk afd. V O, tel. 3332 Redactieleden: B. J. Haga afd. P&O R. Körleyen afd. Lassers T. Kuijpers afd. Techn. Dienst J. H. Meerwaldt afd. Reparatie G. Zeilstra afd. Hout/Alu. G. van Zijl afd. Nieuwbouw Medewerker: F. W. Dingjan Fotografie Kopij volgend nummer: Vóórl december 19861!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1986 | | pagina 16