Wilton-Fijenoord opnieuw reder pagina 4 WF-Nieuws Medio juli werd onze onderneming als producent en als reparateur van elk produkt dat zich in of op het water bevindt bovendien geklassifi- ceerd als 'reder'. Op een zomerse middag werd dit door de officiële vlagwisseling ten overstaan van betrok kenen een feit. De delegatie van de Duitse werf Thyssen Nordseewerke te Emden zag met lede ogen de Duitse vlag omlaag en de Nederlandse driekleur omhoog het want ingaan. Daarna werden in de officiersmess de gebruikelijke toespraken gehouden en werd het glas geheven met de zegewens op de goede vaart. Waarom werd onze onderneming eigenaar van dit schip 'Poseidon'? Teneinde in 1987 de twee proefvaarten van de beide onderzeeboten voor de Republic of China op een correcte, veilige en technische wijze te doen plaatsvinden, was het bezit van een begeleidingsvaartuig met alle technische uitrusting een noodzaak. De afdeling Nieuwbouw kwam er achter - het nieuwbouwwereldje wordt steeds kleiner - dat de Duitse werf Thyssen twee door haar gebouwde onder zeeboten voor Argentinië had opgele verd en dat het door haar gebruikte onderzeeboot-veiligheids- en begelei dingsschip te koop zou worden aan geboden. Een heel plezierig facet was dat de werf uit Emden en onze werf sinds de bouw van de Sealand containerschepen een bijzondere relatie onderhouden. En zo gebeurde het dat het als vroegere Fischerei-Schutzschiff, gebouwd in 1957 en verbouwd tot onderzeeboot-veiligheids- en begelei dingsschip in 1982, nu eigendom is van WF-Nieuwbouw. Begin 1987 zal een Nederlandse bemanning worden aan gemonsterd en het schip 'Poseidon' zal dan operationeel zijn. Wij geven voor de geïnteresseerde lezer gaarne enige details. De naam 'Poseidon' is ontleend aan de Griekse mythologie. De lengte over alles is 61,30 m, de breedte 10,20 m en de holte 5,10 m. De voortstuwingsinstallatie bestaat uit een M.A.K. (Maschinenbau Kiel N.V.) hoofd motor die 1.400 PK (is ca. 1.000 kW) levert plus drie hulpmotoren. De dienst- snelheid bedraagt 12 knopen en de bemanning bestaat uit 12-15 koppen. De bruto-tonnage is 983 ton. Het klassificatiebureau is de Germanischer Lloyd. Wellicht vindt u het interessant te weten dat de accommo datie bestaat uit 14 éénpersoons hutten en 10 tweepersoons hutten. Er zijn op het hoofddek twee grote messrooms en 3 pantries. Verder is er een decompressiekamer voor maximaal 9 personen en het schip is uitgerust met alle moderne communi catie apparatuur en sonar. Aan boord bevindt zich een moderne duikinstallatie en voor het transport naar de wal of de onderzeeboot is er een sloep ter beschikking met een 40 PK motor. Het zal u duidelijk zijn geworden dat met de hulp van Poseidon en een kundige bemanning de begeleiding van en assistentie aan de onderzeeboten optimaal kan verlopen. Daarbij dient u ook te bedenken dat het proeftochtvaren een langdurig project is. Tenslotte is het goed om te realiseren dat nu de Poseidon afgemeerd ligt aan de Kop Haven getooid met de WF-wimpel en de Nederlandse vlag, dit o.m. het werk geweest is van de heer G. van Zijl, projectleider Nieuwbouw, de heer G. Bangma, afdelingschef Inkoop en de heer D. Schuurman, hoofd Produktie Reparatie. De laatste had de leiding bij de technische inspectie en de aan te brengen reparaties. De afhande ling van de contracten was in handen van het hoofd van het Directie Secre tariaat, Mr. K. A. Rosman.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1986 | | pagina 4