pagina 6 WF-Nieuws het water tegen de kiellijn van de 817 en de 818, en langzaam steeg het water voet voor voet, waarbij de technici bijzonder nauwlettend het schip in de gaten hielden. Tegen 12.00 uur begonnen de schepen los te komen van hun blokken en onder geroep en applaus bleven zij keurig rechtop drijven. De 817 was te water - dus in haar element Dit was aanleiding voor een aantal zuchten van verlichting. Een groot deel van de spanning die zich toch van de medewerkers op de vloer, de bedrijfsleiding en de toeschouwers had meester gemaakt ebde wat weg. De volgende stap in dit tewaterlatings proces speelde zich in de middaguren af. Dit onderdeel 'de hellingproef' genoemd is nodig om de stabiliteit van het schip te controleren. Voordat actueel begonnen kan worden aan de helling- proef zijn er al een aantal zaken gedaan. Er is heel veel rekenwerk verricht door het Technisch Bureau Nieuwbouw, dat ook de uitvoering van de hellingproef coördineerde. Het was een heel gepuzzel met de gewichtscijfers alsmede met de verschillende zwaartepuntsliggingen. Volgens de berekeningen moesten de schepen zonder trim en zonder slagzij opdrijven, wat in werkelijkheid ook gebeurde. Daarna ging iedereen van boord behalve twee brandwachten, de waarnemer van de stabilograaf en twee waarnemers bij elk van de twee slingers. Er waren reeds na het opdrijven op zes punten diepgangsmetingen verricht, te weten - op voor- en achterschip, stuur- en bakboord en op midschip (twee maal). Hierna werden met de dokkraan 1-tons zware gewichten geplaatst op verschillende plaatsen aan dek, waar voor houten platforms waren gebouwd in verband met de rondingen van het schip. Door de gewichten volgens een bepaald schema te plaatsen werd het schip gedwongen steeds een andere hellingshoek aan te nemen. De helling die het schip aannam was direct aflees baar op de stabilograaf, een instrument dat via palletjes en een tandheugel de hellingshoek aangeeft en vastlegt. Op deze manier werd de juiste ligging van het gewichtszwaartepunt bepaald en de stabiliteitsberekening gecontroleerd. Ook deze verrichtingen verliepen volgens het draaiboek. Tegen 18.00 uur was de dokdeur van het bouwdok verwijderd en konden de sleepboten de 817 vastmaken. Sinds de kiellegging in december 1982 had de 817 onbeweeglijk op haar kiel- blokken de metamorfose ondergaan. De 817 tijdens de doop-ceremonie. Nu werd zij langzaam en voorzichtig het bouwdok uitgesleept en naar de doop plaats gedirigeerd en later afgemeerd. In het bouwdok werd met grote voort varendheid na sluiting van het dok, het water er weer uitgepompt. Dit proces werd met de grootste nauwgezetheid verricht omdat de 818 op haar blokken terug moest komen te staan. De 'grootste nauwgezetheid' vroeg ondanks het verfijnde begrip van het woord 'nauwgezet' een nadere precisering. De 67 meter lange 818 diende op minder dan 1 mm nauwkeurig op haar oude positie op de blokken terug te komen. Deze blokken werden overigens nog door duikers geïnspecteerd op hun exacte ligging voordat het water uit het dok gepompt was. De eerder aan gebrachte geleidingen en een aantal staaldraden werden meesterlijk gehanteerd om de 818 onder water zo precies mogelijk terug te plaatsen. Tegen 22.00 uur was alles verlopen zoals de bedrijfsleiding zich dat had voorgesteld en kon zij zich met haar medewerkers verheugd op de doop voorbereiden. vervolg op pagina 11 Mevrouw Liu ontvangt de laatste adviezen van de heer Sluis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1986 | | pagina 8