WILTON FIJENOORD NIEUWS Op de valreep van 1987 E w- - - v m 3 maandelijks Nieuws Magazine 47ste jaargang no. 4 - december 1986 1986 was een jaar waarin blijdschap en teleurstelling elkaar volop afwisselden. Blijdschap over de afwijzing van het rapport Goudswaard, waarin het voort bestaan van de marinebouwactiviteiten bij ons bedrijf geheel ondergeschikt gemaakt dreigde te worden aan de gang van zaken bij de beide staatsbedrijven KMS en RDM. Teleurstelling over de weigering van het vorige kabinet om medewerking te verlenen aan onze exportactiviteiten op het gebied van marinebouw. Blijdschap over de goede bezetting van de reparatie-afdeling in de eerste helft van dit jaar en teleurstelling over de plotselinge verandering daarvan in de tweede helft van 1986. Blijdschap tenslotte over het na langdurige onderhandelingen verkrijgen van de opdracht voor twee douane patrouillevaartuigen voor de Republiek China op Taiwan. Het zal u niet verbazen dat wij het jaar 1986 dan ook met gemengde gevoelens afsluiten. De nieuwbouw-afdeling is beter bezet dan een jaar geleden maar de reparatie afdeling vertoont minstens een inzinking met het gevolg dat er per saldo weinig is veranderd aan de situatie, waarin ons bedrijf verkeert. Wel hebben wij het gevoel, dat de houding van het nieuwe kabinetten opzichte van Wilton-Fijenoord belangrijk positiever is dan die van het vorige kabinet. Hoewel wij sinds het begin van de surséance van betaling in februari 1983 ondertussen bijna vier jaar achterstand hebben opgelopen kunnen wij u verzekeren dat al onze inspanningen nog steeds gericht zijn op het bereiken van continuïteit bij Wilton-Fijenoord. Wij vertrouwen, dat wij daarbij ook op uw onverminderde inspanning mogen rekenen. Wij wensen u en de uwen plezierige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. De Directie

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1986 | | pagina 1