WILTON FIJENOORD NIEUWS WF VSH VEBO WFH 3 maandelijks Nieuws Magazine 52ste jaargang no. 1 - maart 1991 Wat ogenschijnlijk een chemische formule lijkt, is feitelijk de samenstelling van de grootste wervencombinatie in Nederland. Recent is de scheeps- nieuwbouwwerf Verolme Heusden opgenomen in Wilton-Fijenoord Holding BV. Voor een goed begrip van de nieuw ontstane situatie is het wellicht nuttig de zaken op een rij te zetten. Bij de verzelfstandiging van Wilton- Fijenoord in 1984 werd Wilton-Fijenoord Holding BV (WFH) opgericht. WFH werd de houdster van de aandelen Wilton- Fijenoord. In 1987 werden door WFH de aandelen verworven in Verolme Botlek en zeer onlangs de aandelen in Verolme Scheepswerf Heusden. Het is duidelijk dat WFH thans de houdstermaatschappij van een drietal dochterondernemingen is. De leiding van WFH, de Raad van Bestuur, berust bij de heer T. T. Jonker die als zodanig ook als voorzitter van de directies van de drie werk maatschappijen optreedt. De aandelen van WFH zijn ingebracht in en worden beheerd door de Stichting WFH. U herinnert zich zonder twijfel dat deze Stichting wordt voorgezeten door de Burgemeester van Schiedam en dat de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen van WFH, vertegen woordigers uit de OR en onafhankelijke deskundigen deel uitmaken van het bestuur van deze Stichting. De Raad van Bestuur in de persoon van voorzitter Jonker maakt er geen geheim van dat hij verheugd is over de toe treding van Verolme Scheepswerf Heusden tot de WFH-Groep. Immers Verolme Scheepswerf Heusden wordt in scheepsbouwkringen gezien als een van de beste scheeps- nieuwbouwwerven in Nederland. De drie werven die in grote mate zelf standig zullen opereren, vullen elkaar uitstekend aan, zijn goed geoutilleerd en tezamen hebben zij gedegen specialistische kennis in huis terzake van scheepsnieuwbouw, scheeps- reparatie en offshore. De ervaring heeft geleerd dat een combinatie reparatie/nieuwbouw een goede is. Offshore voegt daar een dimensie aan toe. Er is dan ook een ijzersterke eenheid ontstaan, die de concurrentie nu en in de toekomst het hoofd kan bieden. Zo kunnen de drie bedrijven profiteren van eikaars know how, ervaring, capaciteit en personeel zodat er een grotere flexibiliteit is ontstaan. Voorzitter Jonker is ervan overtuigd dat deze fusie een bijdrage is aan de continuïteit van de drie werven op langere termijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 1