0 Nieuwe Machinefabriek Dankbetuigingen pagina 10 De nieuwe Machinefabriek begint aardig vorm te krijgen, want de staalconstructie van de nieuwe L-hal gaat nu al duidelijk de contouren van de hal aangeven. Op bijgaande tekening kunnen we zien hoe de indeling, zoals in de vorige afleveringen reeds is omschreven, er uitziet. De roerenput in de K-hal is reeds ingegraven, maar moet nog afgewerkt worden en vooral degenen, die er reeds een kijkje genomen hebben, weten wat dit betekent, want de put is behoorlijk diep, hetgeen voor het repareren van de huidige roeren noodzakelijk is. Ook zijn de beide toegangsdeuren voor de H- en de K-hal vernieuwd en is de tochtsluis voor de toegang van de H-hal ook gereed gekomen. Ondertussen gaan de andere werk zaamheden gestaag door. Zo is de verlichting reeds aangesloten en brandt nu al. De pijpleidingen voor de diverse gassen en vloeistoffen zijn reeds aardig op weg naar voltooiing. Van de volgende jubilarissen en hun familie werden dankbetuigingen ontvangen. 40 jaar A. Hoogendijk T. P. J. Taverne

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 10