Bezoek Burgemeesters en Wethouders 'Oefening Bunker' WF-Nieuws pagina 13 Bezoek van Colleges Burgemeester en Wethouders van Schiedam en Gilze en Rijen aan WF Op 21 mei jl. vond bovenstaand bezoek plaats. De gasten meerden per bootje aan Dok vier af en werden vervolgens op de werf rondgeleid. De band die de werf heeft met B&W van Schiedam werd tijdens een ontvangst op de villa door de Burgemeester, de heer R. Scheeres en onze Directeur de heer D. Schuurman nog eens benadrukt. De aanwezigheid van B&W van Gilze en Rijen werd verklaard door het feit dat deze gemeente een zustergemeente is van Schiedam en men regelmatig elkaar als gast uitnodigt. laatste schakel in de hulpverlenings keten; daar worden zo nodig een infuus ingebracht of andere op dat moment noodzakelijke medische ingrepen uit gevoerd. Een verantwoordelijke arts, in dit geval dokter Zuiderweg, bepaalde als laatste de urgentie van afvoer naar omliggende ziekenhuizen. Na ongeveer een uur keihard werken was de klus geklaard. De slachtoffers waren gered en op een professionele manier behandeld. 'Oefening bunker' had een reëel beeld gegeven, hoe het in werkelijkheid zou kunnen gaan. Tijdens de evaluatie in de Kantine 'Kop Haven', werden de schoonheids foutjes doorgesproken. Dokter Zuiderweg gaf nog enige toelichting over een slachtoffer met urgentie-klasse drie (de zwaarste dus). De Jeugd Lotusgroep Rode Kruis Vlaardingen werd bedankt voor het perfect optreden. Ter informatie: een Lotusslachtoffer speelt iemand met een bepaald letsel en is gekleed en geschminkt als een slachtoffer zodat het net echt lijkt. De organisatie: de heren Kühn (Beveiliging), Eibers, (Brandweer), Meyer (Medische Dienst) en mevrouw Weber (Rode Kruis), kan terugzien op een goed verlopen oefening. H. Meyer, Medische Dienst Op donderdag 28 maart jl. om 19.10 uur, kwam via de meldkamer van WF de melding: 'In de bunker aan de westzijde van het WF-terrein heeft een explosie plaatsgevonden'. Via de wachtcommandant werd de hulp verlening op gang gebracht. De WF- Brandweer en EHBO'ers waren, samen met het Nederlandse Rode Kruis, afdeling Schiedam, in no-time ter plaatse. Uit de bunker kwam veel rook en er lagen nog negentien slachtoffers verspreid door het gebouw. Met perslucht gewapend, gingen de pioniers van de WF-Brandweer, onder leiding van instructeur, de heer Eibers naar binnen om de slachtoffers deskundig het gebouw uit te loodsen. Inmiddels hadden de EHBO'ers van WF, onder leiding van kaderinstructrice mevrouw Weber, een gewondennest opgezet. In dit gewondennest werd eerste hulp verleend en de urgentie van afvoer bepaald. Het vervoer en opvang in de Verzamel plaats Gewonden (VG) werden door het Rode Kruis uitgevoerd. De VG is de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 13