Afscheid SUM'ers 1990 Veiligheidsaktie Gehoorbescherming pagina 14 WF-Nieuws Tot een van de traditionele hoogte punten van de werf behoort zonder twijfel de jaarlijkse afscheidsontmoeting van die medewerkers die het arbeid zame leven verwisselen voor een vijf- of zes-jarige SUM-periode, alvorens met pensioen te gaan. Velen vergezeld van hun partner beleven weer een middag 'Wilton' met collega's, bazen, chefs en directie. Tussen de koffie en een drankje wordt er dan ruimte gemaakt, waarin de directie officieel afscheid neemt van deze medewerkers. Deze keer was het de heer D. Schuurman die het woord voerde en hij deed dit mede namens de heer T. T. Jonker. De heer Schuurman constateerde dat deze groep van oud medewerkers alle ups en downs heeft meegemaakt in de laatste dertig a veertig jaar, die een onderneming mee kan maken en die nu afscheid neemt van het bedrijf dat duidelijk weer in de 'ups' is. Hij vervolgde: 'De vermogens positie is opnieuw verder versterkt, hetgeen voor Wilton uitermate belangrijk is, gelet op de investeringen die nog te verwachten zijn. Om ook naar de toekomst de dienstverlening naar onze klanten te garanderen of te verbreden, is de Groep eind vorig jaar versterkt door de komst van Verolme Heusden. Ook in 1991 deelt het personeel mee in de winst zodat u naar rato van uw aktieve periode nog een betaling tegemoet kunt zien. Ik realiseer mij terdege dat door uw vertrek een schat aan ervaring en vakmanschap voor het bedrijf verloren is gegaan doch ik heb er alle vertrouwen in dat door u alles is gedaan om uw kennis aan jongere collega's door te geven'. Met dank en de beste wensen voor de toekomst besloot de heer Schuurman zijn toespraak. Bij het afscheid ontvingen de gasten een aandenken aan hun WF-tijd. Eind 1990 was Wilton-Fijenoord deel nemer aan de landelijke veiligheidsaktie 'Gehoorbescherming'. Bij deze aktie, die georganiseerd werd door het GAK- Adviesbureau voor Arbeidsomstandig heden en Verzuimpreventie, vulden tweeënvijftig medewerkers en bedrijfs- schoolleerlingen van Wilton-Fijenoord een uitgereikt prijsvraagformulier in. Hiervan hoorden zelfs vier na loting bij de winnaars van deze wedstrijd. Op woensdag 17 april werden in de bedrijfsschoolkantine door de heer Zoethout van het GAK de prijzen uitgereikt in aanwezigheid van de heer Schuurman, een afvaardiging van bedrijfsleiding en ondernemingsraad en alle bedrijfsschoolleerlingen en de bedrijfsschoolstaf. De winnaars waren de heren R. van Loenen en J. Vielvoye, werknemers van Wilton-Fijenoord, en de leerlingen H. Tesfamariam en A. Khoulani van de Bedrijfsschool. Hun prijzen waren onder andere een wekkerradio, wekkers en een zaklantaarn. Zoals aangekondigd in het Wilton- Fijenoord-Nieuws van september 1990, had de directie van WF twee extra prijzen beschikbaar gesteld. De winnaars hiervan waren de heren A. Pantus en J. Mulders. Zij ontvingen hun prijs, respectievelijk een diner voor twee en een wereldontvanger uit handen van de heer Schuurman. Het was niet alleen een feestelijk gebeuren, afgesloten werd met een film over ongevalspreventie. Hopelijk is de aktie niet alleen bij de winnaars aangeslagen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 14