Veertiende Open Havendag op 31 augustus in Rotterdam WF-Nieuws pagina 17 Enige afmetingen tot slot. Afmetingen Spruce Goose: B. 747: vleugelwijdte 96 m 60 m lengte 66 m 70 rri staartwijdte 34 m 19 m vliegafstand 5.000 km propeller doorsnede 4,80 m 8 Pratt en Whitney motoren van elk 3.000 pk Overigens blijft de herinnering aan Howard Hughes zeer levend in Californië. Ruim twintigduizend employé's bevolken dagelijks de tientallen fabrieken, laboratoria en kantoren die zijn naam dragen. Port of Rotterdam De Open Havendag van de Rotterdamse haven wordt dit jaar op zaterdag 31 augustus gehouden. Tijdens dit jaar lijkse terugkerend evenement toont de Rotterdamse haven haar dagelijkse werkzaamheden aan het Nederlandse publiek. Talloze schepen, kranen, containers, fabrieken, opslagloodsen en terminals kunnen die dag van 's ochtends 10 uur tot 's middags 5 uur zowel van buiten als van binnen worden bezichtigd. Milieu en veiligheid Uiteraard is er veel aandacht voor het milieu en de veiligheid in de Rotter damse haven. Veel bedrijven tonen welke maatregelen ze op deze gebieden hebben getroffen. Zo laat het Gemeente lijk Havenbedrijf Rotterdam middels een nagebouwde verkeerspost zien hoe het scheepvaartverkeer wordt geregeld. Het gemeentelijk afvalverwerkingsbedrijf ROTEB demonstreert onder meer hoe scheepsafval wordt opgehaald en verwerkt en hoe er wordt omgesprongen met een oliemorsing. Er is dit jaar gekozen voor vier thema's op evenzo veel lokaties. De container branche presenteert zich in het Eem/ Waalhavengebied, de petrochemische industrie in de Botlek, de overslag en verwerking van voedsel in de Merwe- haven. De Parkkade wordt de centrale lokatie. Deze laatste staat vooral in het teken van milieu, veiligheid en beroepen. Verder zijn er excursies naar de Maas vlakte, waar veel bedrijven actief zijn op het gebied van kolen en ertsen. N0 S.FET'/,8SJ Ï00*""

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 17