Bedrijfsschoolkampen Hilvarenbeek Harmonie Wilton-Fijenoord Expositie pagina 18 WF-Nieuws Als eerste groep werden op maandag 10 juni de plaat- en constructiewerkers en scheepsmetaalbewerkers in groepjes van vier of vijf, per fiets op weg gestuurd om de ruim honderd kilometer naar het kamp te overbruggen. Het woord overbruggen kan bijna letter lijk worden genomen, omdat het weer erbarmelijk genoemd kon worden. Regen en wind konden echter niet verhinderen, dat alle groepen vrijwel op tijd arriveerden. In het programma wordt de dinsdag besteed aan sport. Een zevental pittige sportonderdelen moest worden afgelegd, waarmee men zich kan kwalificeren voor een sportdiploma. Voor het bijwonen van o.a. het laatste onderdeel van deze sportdag, waren ook de heren Schuurman en Maathuis uit Schiedam overgekomen. Dit onder deel - 5 km hardlopen grotendeels over zandpaden - vergde ook nu weer alle inzet van de jongens. Of het aanmoedigen onderweg door de beide bezoekers mede van invloed was op de snelste tijd - ruim 18 minuten - is niet geheel duidelijk geworden. Intussen hebben de eerste groepen hun praktijk opleiding op de Bedrijfsschool weer hervat, andere klassen 'genieten' nu van het kampleven. P. G. van de Geer Zomerconcert Op zaterdag 29 juni a.s. geeft de Harmonie Wilton-Fijenoord weer één van haar gezellige Gebouwconcerten. Medewerkenden zijn: De Leerlingen- groep WF o.l.v. de heer P. van Vliet, Balletgroep Rozenburgse Muziekschool o.l.v. mevrouw A. v. d. Velden en de Harmonie WF o.l.v. de heer J. Gruter. Het concert wordt gegeven in het Gebouw 't Trefpunt, Nieuwe Waterweg straat 14, Schiedam. Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis. Komt u ook? In de vitrines van de Schieland Galerie van het Schielandziekenhuis, lokatie Stadhouderslaan 98 te Schiedam, kan men tot 30 juni de poppen bewonderen van Joke Jagt. Joke Jagt, de echtgenote van onze WF-medewerker Pieter Jagt, is voor velen geen onbekende en dat zij in het maken van poppen tot bijzondere uitingen van kunst is gekomen, mag zeker in bredere kring vermeld worden. Joke Jagt boetseert, beschildert en kleedt de poppen aan op een zeer expressieve wijze. Waartoe een hobby kan leiden, wordt bewezen door het pure vakmanschap als ook de verbeelding op zichzelf. Joke Jagt geeft ook les aan deel neemsters om te leren gipsvormen te gieten en te werken met zeemleer en klei. Na september start een nieuwe cursus. Informatie: Joke's Poppen, Punter 24, 3123 BM Schiedam. F. W. M. Koome

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 18