Uitreiking getuigschriften WF-Nieuws pagina 19 Aan twee medewerkers van de afdeling Stellingmakers De heer A. Lagendijk en de heer S. Rijpema ontvingen op donderdag 6 juni jl. in de kantine Kop Haven hun getuigschrift Steigerbouwer. Beide heren zijn sinds kort als Stelling maker werkzaam bij Wilton-Fijenoord via het door de Stichting Beroepseducatie Nieuwe Waterweg Noord (SBNW) georganiseerde project Steigerbouw met werkgarantie. Het doel van de SBNW is om vol wassenen de mogelijkheid te bieden zich te kwalificeren voor de uitoefening van een beroep en hen te begeleiden bij het vinden van een betaalde baan. De heren Lagendijk en Rijpema hebben gedurende tien weken een cursus gevolgd bij het Centrum Vakopleiding in Schiedam. De eerste twee weken volgden zij twee dagen per week de cursus, waarna zij de volgende acht weken één dag per week naar school gingen en de resterende vier dagen bij Wilton-Fijenoord werkten. Beide heren hebben het goed naar hun zin bij WF en zij zijn bijzonder ingenomen met hun baan als Stelling maker. De getuigschriften zijn in het bijzijn van de Afdelingsbaas, de heer A. Louis, uitgereikt door de heer Ferket van Scaffolding Training Europe BV (docent bij het CV) en de heer Mommersteeg van het SBNW. K. Voorbach Examens In de maanden april en mei rondden achtenzeventig examenkandidaten op de Bedrijfsschool hun tweejarige opleiding af met het afleggen van het SOM-praktijkexamen en het daarbij behorende theorie-examen. Het praktijkgedeelte, dat ruim een week duurde, bracht de jaarlijks terugkerende spanning weer binnen de school, met toezichthouders, meelevende ouders, tevreden en niet geheel tevreden leerlingen en leraren. Op 28 en 29 mei werd in Den Haag het theoriegedeelte geëxamineerd. Begin juni werden door de SOM uitslagen van de praktijk examens bekend gemaakt. Niemand is voor dit gedeelte afgewezen. Slechts twee leerlingen zullen voor één praktijk onderdeel nog voor de vakantie herexamen afleggen. Het is nu hoopvol wachten op de uitslag van het theorie examen. een bij ons bedrijf gevolgde EHBO- cursus deel aan het examen voor het eenheidsdiploma EHBO. Na een pittig praktijk- en theorie-examen, afgenomen door een arts en een kaderinstrukteur, kon worden meegedeeld dat alle kandidaten geslaagd waren. Uiteraard moet gehoopt worden dat zij slechts zelden de in deze cursus verworven vaardigheden bij Wilton- Fijenoord of daarbuiten hoeven toe te passen. De geslaagden zijn: A. Beijer, J. H. Fleischhauer, J. C. Greeven, H. Larijn, L. Loef, J. F. de Koning, M. J. Rutteman, T. Vogelaar, J. Springer, G. J. Kins, C. den Adel, G. Droge. Op donderdag 30 mei werd eveneens de avondcursus Scheepsreparatie Casco afgerond met een eindtoets. Deze cursus, waaraan ook een aantal werknemers van Vlaardingen Oost Shiprepair deelnam, werd op de Inmiddels zijn op maandag 3 juni zesenveertig van deze oudleerlingen, waaronder één meisje, begonnen aan een loopbaan bij Wilton-Fijenoord. Ook de overigen vonden snel probleem loos een baan bij metaalbedrijven in de regio. Op dinsdag 21 mei werden in de bedrijfsschoolkantine in aanwezigheid van bedrijfsleiding, OP certificaten uit gereikt aan een aantal Wilton-Fijenoord lassers, die met goed gevolg de cursus 'Lassen onder Poeder' hadden afgerond. Het is voor de eerste keer dat deze lascursus op de Bedrijfsschool werd gegeven onder leiding van de heer H. P. van Oostende. De geslaagden zijn: J. Kolster, N. L. Zaalblok, A. J. M. Bosch, J. de Nijs, L. Alders, R. Heukels, R. N. Vos. Op donderdag 30 mei namen twaalf Wilton-Fijenoorders als afronding van

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 19