WILTON FIJENOORD NIEUWS VNSI presenteert handleiding voor milieuzorg op werven In dit nummer m 3 maandelijks Nieuws Magazine 52ste jaargang no. 2 - juni 1991 Als een der eerste branche-organisaties heeft de VNSI (Vereniging Nederlandse Scheepsbouw Industrie) een specifieke, branchegerichte handleiding samen gesteld voor de invoering van interne milieuzorg. Het eerste exemplaar van deze Handleiding Milieuzorg Werven werd op 22 april door VNSI-voorzitter ir W. J. ter Hart overhandigd aan H. Vos, lid van de Tweede Kamer en gewaar deerd pleitbezorger voor de Neder landse scheepsbouw. De overhandiging vond plaats in de Villa van Wilton-Fijenoord in aanwezigheid van directeur D. Schuurman. De heer Schuurman is lid van de Stuur groep Milieu van de VNSI en tevens lid van het MOS-overleg (Milieu-overleg Overheid-Scheepsbouw/Scheeps- reparatie). WF loopt veelal voorop bij het nemen van milieumaatregelen en men vond het een goed idee om de over handiging van de handleiding te laten plaatsvinden bij WF. De handleiding is samengesteld door een speciale milieu-werkgroep van de VNSI en bevat concrete, direct toepas- Brits Koninklijk bezoek bij Mission pag. 2 Profisat WF 3 Gezien op de werf 4 Transformator GEB-Rotterdam 8 Ideeënbus 9 Nieuwe Machinefabriek 10 Jubileumviering 12 'Oefening Bunker' 13 Afscheid SUM'ers 1990 14 De persoon achter 15 Bedrijfsschoolkampen Hilvarenbeek 18 Vakantietip in de VS 16 Uitreiking getuigschriften 19 De heer H. Vos in zijn dankwoord. Luisterend de heer W. J. ter Hart en directeur D. Schuurman. bare informatie voor een vermindering van de milieubelasting. Het gaat daarbij zowel om organisatorische maatregelen als 'schonere' werkmethoden op de werven. De handleiding neemt negentien veel voorkomende werfactiviteiten onder de loep. Enkele voorbeelden: hogedruk waterreinigingen, gritstralen, airless verf spuiten, staalvoorbewerking, lassen, ontvetten, vloeistofopslag, innemen van afvalstoffen uit schepen, schroef- en asactiviteiten. Per activiteit wordt aangegeven wie verantwoordelijkheid draagt, welke werkzaamheden op welke lokatie mogen worden uitgevoerd er. met welke stoffen. Een checklist geeft aan welke knel punten in ieder geval uit de weg dienen te worden geruimd voor een effectieve vermindering van de milieubelasting of gevaren voor de veiligheid. De handleiding bevat verder algemene informatie over milieuzorgsystemen, over wetgevings- en vergunnings aspecten, organisatorische maatregelen en een aantal bijlagen die van nut kunnen zijn bij het invoeren en laten functioneren van een intern milieuzorg systeem (modelregeling dok/helling- vloerdiscipline, afvoerprocedure verontreinigd staalgrit, codering chemische afvalstoffen, interne registratieformulier chemisch afval uit vaartuigen, enzovoort). Uit FME Bulletin nummer negen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 1