Uitreiking Ir Bart Wiltonprijs In memoriam WF-Nieuws pagina 20 WF-Nieuws Bedrijfsschool gegeven door een consulent van het landelijk leerling stelsel SOM. Vier Wilton-Fijenoord cursisten behaalden het aan deze opleiding verbonden certificaat. Het zijn P. Boer, H. E. Hensen, J. C. van Leeuwen en L. van Veen. In de maand juni zal in de Bedrijfsschool nog een aantal examens worden afgelegd. De Bedrijfsschoolleerlingen lassen zullen hun eerste opleidingsjaar afronden met tentamens elektrode- lassen en MIG/MAG-lassen; bedrijfs schoolleerlingen draaien en frezen zullen het aanvullende SOM-examen Geometrische Meettechniek (Meet- cursus) afleggen; twee groepen avond cursisten hebben op 10 juni hun NIL-examens lassen afgelegd. Tijdens de druk bezochte ouderavond op de Bedrijfsschool voor de examen kandidaten en hun ouders op donderdag 23 mei was het bekend maken van de winnaar van de Ir Bart Wiltonprijs 1991 zeker het hoogtepunt. Deze prijs, met een waarde van vierhonderd gulden, is in 1977 ingesteld door de toenmalige directeur Bart Wilton bij zijn afscheid van onze onderneming en wordt jaarlijks toegekend aan de examenkandidaat die tijdens zijn tweejarige opleiding getoond heeft van uitzonderlijk niveau te zijn. Er waren door de bedrijfsschoolstaf zeven leerlingen genomineerd waarna unaniem werd besloten, dat de prijs in 1991 wordt toegekend aan de leerling pijpenbewerken Felix Richardson. De winnaar in het midden. 11-03-1991 J.W. vanMegen chauffeur oud-werknemer, 83 jaar 14 dienstjaren 22-03-1991 C.J.Kramer lasser-monteur oud-werknemer, 74 jaar 41 dienstjaren 01-04-1991 J.J.J. Derkse transporteur oud-werknemer, 77 jaar 26 dienstjaren 02-04-1991 A L. Corbet monteur-bankwerker oud-werknemer, 66 jaar 28 dienstjaren 02-04-1991 J. W. H. Maissan administrateur oud-werknemer, 77 jaar 50 dienstjaren 03-04-1991 A. R. Groeneveld gereedschap reparateur oud-werknemer, 87 jaar 27 dienstjaren 08-04-1991 D.Verbeek administrateur oud-werknemer, 77 jaar 49 dienstjaren 15-04-1991 L. van Letten van Rossen stellingmaker-verzorger oud-werknemer, 95 jaar 20 dienstjaren 25-04-1991 M C. Koets brander oud-werknemer, 71 jaar 29 dienstjaren 25-04-1991 P. J. Walraven magazijnbediende oud-werknemer, 95 jaar 18 dienstjaren 03-05-1991 P.W. Ramaker electromonteur oud-werknemer, 84 jaar 34 dienstjaren 14-05-1991 J. Schothorst monteur-bankwerker oud-werknemer, 64 jaar 32 dienstjaren 22-05-1991 C. van Dalen baas machinale bewerking oud-werknemer, 84 jaar 31 dienstjaren 22-05-1991 W. Rissema kraandrijver oud-werknemer, 77 jaar 19 dienstjaren 31-05-1991 A. Dekker ass. projectbaas oud-werknemer, 75 jaar 48 dienstjaren Met leedwezen geven wij kennis van hun overlijden. Hun nagedachtenis zal door ons in ere gehouden worden. De zeven kandidaten zullen op 27 juni een bezoek brengen aan Fokker Amsterdam, waar de traditionele prijs uitreiking zal plaatsvinden. P. van de Geer Hoofdredacteur/ Voorzitter Redactie Commissie W. G. E. Valk Redactieleden: B. H. Baert Werktuigbouw A. J. Blommers Werkplaatsen G. N. Winters Fitters E. H. van Leeuwen Produktie J. H. van Leuven Marketing H. L. Maathuis P&O A. M. Vleugel FEZ R. van Vlier Kranen Medewerker: M. van de Ree Fotografie Kopij volgend nummer: Vóór 14 september 1991

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 20