de Werf De 'zinkende' Marie H HABMT ATOP HOBOPOi* WF-Nieuws pagina 5 Het Cypriotische vrachtschip, geladen met stukgoed, liep begin april de Rotterdamse haven binnen om gelost te worden. Een eerste inspectiebezoek aan boord leerde ons dat de bemanning met zeer grote problemen te kampen had. Het schip had namelijk last van lekkage, waardoor veel water in de schroefas tunnel liep. Zelfs met constant lenzen met behulp van alle systemen, kon men nauwelijks de binnenlopende water stroom voor blijven. Nadat het schip gelost was, werd het op 15 april bij ons gedokt in dok zeven. Spoedig bleek wat de oorzaak van de schade was; de binnenschroefas- afdichting bleek los op de schroefas te zitten. Doordat het binnenpatent loszat was dit opgeschoven en wel zover dat de olie uit het systeem liep. Nu is het niet moeilijk om te bedenken wat er allemaal gebeurd was: olie weg, as warmgelopen, witmetaal gesmolten, as dikte witmetaal gezakt, buitenpatentringen ontzet en beschadigd. Dit was dus de hoofd oorzaak van de lekkage. Nadat de as getrokken was, bleek dat deze in een zeer slechte staat verkeerde, diep gegroefd en zwaar geroest was. De rederij besloot hierop de as en de buitenbus naar de wal te transporteren voor verder onderzoek. De as werd in de Machinefabriek schoongemaakt en op één van de draai banken in de HK-hal geplaatst. Nadat de eerste dunne laag van de as was afgedraaid, bleek de as ter plaatse van de lagerbus vol met oppervlakte- en hittescheurtjes te zitten. Nadat de as verder was bewerkt tot de minimale diameter, bleven er nog steeds scheurtjes zichtbaar, zodat de as voor verder gebruik werd afgekeurd. De daarop volgende actie die de werf moest optuigen was de reserve-as van boord halen. Nadat de reserve-as schoongemaakt was, werd deze as gecontroleerd op rechtheid door deze op de draaibank te zetten en uit te klokken. Ook werd de buitendiameter ter plaatse van de schroefaskoker bewerkt. Vervolgens werd de passing van de schroefas op de schroef gecontroleerd en pasgemaakt. Ook werden de gaten van de voorkoppeling ten opzichte van de tussenas gecoördineerd en pas- gemaakt, met als gevolg dat er ook nieuwe koppelingbouten gemaakt moesten worden. Parallel aan de hiervoor genoemde werkzaamheden werd het witmetaal in de buitenloopbus vernieuwd. Nadat de schroefas, schroef, buitenbus en dergelijke tot tevredenheid van het classificatiebureau en de vertegen woordiger van de rederij waren afgenomen, kon alles weer naar boord getransporteerd worden. Aan boord werden alle onderdelen weer gemonteerd en werd er een eind controle uitgevoerd. Nadat de afdeling Scheepsbouw het transportgat in het achterste ruim had dichtgemaakt en de diverse afdelingen hun gereedschappen van boord hadden gehaald, kon het dok weer gevuld worden, waarna het schip onze werf weer - zonder lekkage - kon verlaten. W. A. Beukman

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 5