WILTON FIJENOORD NIEUWS SEA-LAND schepen In dit nummer WILTON-FIJENOORD 42 m 3 maandelijks Nieuws Magazine 52ste jaargang no. 3 - september 1991 Het zal u allen niet ontgaan zijn, dat dok 8 gedurende de hele maand augustus en begin september continu bezet was. We kregen namelijk bezoek van de rederij SEA-LAND. Het ging om een contract voor vijf schepen achter elkaar, elk met een doktijd van precies een week. Deze doktijd mocht niet over schreden worden en was ook de basis waarop Wilton-Fijenoord - ondanks nogal wat concurrentie van buitenlandse werven - deze order heeft kunnen boeken. De werkzaamheden betroffen onder meer: staalwerk aan het roer, conserveren van de scheepshuid en het trekken van de schroefas, met het daarbij behorende werk aan de schroefasafdichtingen. Deze waren van het type DEEP SEA en zoals we wederom hebben mogen constateren, vragen dit soort afdichtingen veel tijd. Dat bovenstaande werkzaamheden elkaar beïnvloeden, behoeft geen betoog; een goede samenwerking tussen de betrokken afdelingen was dan ook onontbeerlijk. Verder ging het om staalwerk in de ballast- en bunker zijtanks. Aangezien de inspecties van deze tanks nogal wat tijd vroegen, kon het gebeuren dat er halverwege de reparatieperiode nog extra staalwerk werd opgedragen, zodat er door sommige afdelingen in drie ploegen moest worden gewerkt om dit toch op tijd gereed te krijgen. De rederij had overigens niet te klagen over de weersomstandigheden; het komt in ons klimaat niet zo vaak voor, dat er gedurende vijf weken 's avonds en zelfs 's nachts gegritstraald en geverfd mag worden. Tot slot dient opgemerkt te worden, dat mede dankzij de inzet en samenwerking van alle betrokken afdelingen, de werkzaamheden tot volle tevredenheid van de rederij SEA-LAND zijn uit gevoerd. M. van Rijn pag. Reservedelen Taiwan 2 Eerste Schooldag Bedrijfsschool introduktie nieuwe leerlingen 2 De Koel/vries schepen 3 Gezien op de werf 4 Jubileumviering 8 Veel belangstelling voor het project PC-privé 11 Diploma-uitreiking Bedrijfsschool- avondcursussen 1990-1991 11 Prijsvraag GAK-aktie Orde en Netheid 12 Hoofdbestuur WF-personeels- verenigingen 13 Ontwikkeling bedrijfsterrein Vijfsluizen 13 Het softbalteam Wilton-Fijenoord/ Schiedam 14 De persoon achter 15 -0 m ■fb

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Wilton Fijenoord Nieuws | 1991 | | pagina 1