SCHIEDAM ,,Menoembing' MIJN LAATSTE DAG IN HOLLAND Reeds vele dagSn heeft een dichte, grauwe wolkenlucht laag boven ons gehangen. Maar thans op de dag dat ik de grote reis naar mijn bestemming ga aanvaarden, heeft de wolkenbank plaats gemaakt voor een dicht hangende mist, waardoorheen de zon met moeite zich een lichtweg tracht te banen. Voorlopig nog tevergeefs. Uit de mist dringt het aanzwellend geluid van de zo pas aangevangen arbeid tot mij door. Daar komen ze, de vaklieden, door de sneeuwmodder aanslobberen. Maar het hin dert niet, want het is vandaag feest. Het is feest, want ik vertrek! Nog enkele ogenblikken en ik ga de grote reis aanvaarden naar „de gordel van Sma ragd", naar ons Indië, naar het eiland Banka, waarop de granietberg ligt, wiens naam ik draag. Nog enkele ogenblikken De mist trekt op en daalt weer neer, ik wil nog even rond kijken en ik zal het ogen blik benutten, dat de mist weer even stijgt. Eens hoorde ik zeggen: „als men oud wordt teert men op zijn jeugdherinneringen". Daarom wil ik deze herinneringen goed vast leggen op de gevoelige plaat van mijn ge heugen. Daar op die helling was mijn bed gespreid, daar werd ik met spanten en knieën, met waterdichtê schotten en huidplaten aaneen- geklonken en gelast. Daar werd reeds aan mijn bovenbouw gewerkt. Toen ik mijn wieg verliet woog ik reeds 1.500.000 kg. Daar ontving ik van Mej. Inckel mijn naam. Mijn gewichtstoename te water is niet min der voorspoedig geweest. Thans weeg ik ongeveer 3.500.000 kg. Wat hebben die kranen gedraaid om de scheepsbouwers behulpzaam te zijn bij het neerlaten van het steeds maar weer uit de hallen naar buiten komende ijzer. Nog een blik naar het bazenkantoor en het bedrijfskantoor. Al heb ik ze nog zoveel moeite bezorgd, ze hebben deze telkens weer overwonnen en mij gemaakt tot wat ik ben. Trots ben ik op ze. Ik zal ze niet vergeten! Daar is de machinefabriek. Wat is er door 8 DAAR OP DIE HELLING DAAR IS DE MACHINEFABRIEK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1947 | | pagina 16