VAN DE DIRECTIES HALF WERK IS GEEN WERK Enz., Enz. SNEEUWBARRICADES TE HAARLEM Van het verschijnen van dit extra nummer van ons gemeenschap pelijk personeelsorgaan, maken de Directie's van Werf Conrad en Stork Hijsch, Verschure, Werf Gusto en J. K. Smit gaarne ge bruik om, nu de eerste etappe in de bouw van de zes tinmolens voor de N.V. Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton, door het uitvaren van de eerste drie molens is bereikt, hun voldoening uit te spreken over de wijze waarop door allen, die bij de bouw van de molens betrokken zijn of zijn geweest, hun werkzaamheden heb ben verricht. Thans wacht ons allen echter nog de tweede etappe. Ook de tweede serie molens moet en zal ook ongetwijfeld op tijd gereed zijn. De Directie's zijn er van overtuigd, dat bovenstaande slagzin, ge zien de reeds bereikte resultaten, allen uit het hart gegrepen zal zijn en vertrouwen dan ook, dat een ieder zich tot het uiterste zal in spannen om onzen opdrachtgever die blijk heeft gegeven hen, die voor hem .werkzaam zijn, met woord en daad te willen hel pen volkomen tevreden te stellen. (Voor de geschiedenisboekjes) Deze flitsen zullen bij velen later nog allerlei herinneringen oproepen. De autogeenlasser zal denken aan het ontbreken van gas en zuurstof, aan het ontbreken van vuursteentjes voor zijn branderaansteker, zoodat hij lucifers moest gebrui ken uit zijn eigen rantsoen; de schilder zal zeggen: „Wij konden op een moment niet verder, want er was in het gehele land geen lijnolie meer beschikbaar voor onze loodmenie. Ondanks alles voeren de molens op tijd uit en wij volgen nu met spanning hun overtocht. De tekst en foto's voor dit nummer werden door I.H.C.-ers in 4 dagen gereed gemaakt. De drukkerij 12 leverde het geheel in 10 dagen af. Ontwerp en Druk: Holden Co N.V., Amsterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1947 | | pagina 21