HIDE REDACTIE CONRAD GUSTO DE KLOP J. K. SMIT L. SMIT ZOON VERSCHURE S. H. C.\A VERSCHURE HOLLAND/O Dit Zeskant vinden we weer eens een heel apart nummer, en wel omdat deze keer de techniek er bijna niet in vertegen woordigd is. Verandering van spijs doetlezen, niet waar, zo dacht de redactie er ook over. En daarom was het heel prettig een reisbeschrijving over Marokko te ontvangen met prachtige foto's van dit heerlijke land. Het artikel was zo lang, dat we het in tweeën moesten plaatsen, het restje krijgt U dus de volgende maand. En niet minder belangrijk (voor de mannen) is het artikel „Voor de dames", want hoe was ook weer het spreekwoord van de liefde die door de maag gaat? In de Rubriek Ontwikkeling en Ontspanning wordt ook al weer over eten gebabbeld. Al vindt de visser het opeten mis schien niet eens het belangrijkste, anderen vinden het toch wel van heel groot belang. We vinden het een leuk en sappig geschreven verhaal en er blijkt wel uit, dat er onder onze IHC-ers nog wel goede schrijvers verborgen zitten. Wie volgt met een vertelsel over zijn liefhebberijen of over de manier, waarop hij zijn vrije tijd besteedt? We denken hierbij ook b.v. aan verenigingswerk, jeugdwerk, e.d. De IHC-er, die zo enthousiast is om mais te gaan telen, zou den wij willen vragen zich in verbinding te stellen met de schrijfster van het artikel „Voor de dames", want we vinden het toch wel heel erg, om al die mais aan de kippen te voeren. Wat dacht U van roosteren en dan zelf opknabbelen? Vraag het maar eens aan Uncle Sam! Al is ons technisch getint artikel dan niet z o lang, het ver dient aller belangstelling. In een van onze vorige nummers schreven wij over de normalisatie: „daar werd groot werk verricht." Nu, in 1948, beseffen we het al bijna niet meer, maar wat is er aan die normalisatie geploeterd om het z o ver te krijgen, en hoe zou de IHC kunnen werken zonder die normalisatie. Nu moeten we het nog even hebben over een rubriek, die niet in Het Zeskant staat, n.l. de Ideeënbus. Daar een groot aantal ingeleverde opmerkingen en ideeën slechts van belang voor één firma bleken te zijn, worden ze niet meer in het algemeen gedeelte opgenomen, maar in het firmagedeelte

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 1