AhicetU^J Leerschool vjj a. a.r\)cof voor de scheepsbouw PERSONEEL-VERENIGING Afdeling voetbal Schaaknieuws Een centrale verdeelbak *- iKMauZ^; Sinds April 1947 is er bij wijze van proef, behalve de gewone leerschool waar jongens beneden de leeftijd van 21 jaar opgeleid worden tot vakman, gelegenheid voor diegenen, die deze leeftijdsgrens overschreden hebben, om door avondstudie als ijzerwerker meer kennis op te doen in het afschrijven van de meest voorkomende werk stukken, waarmede men in de praktijk te maken heeft. Deze opleiding heeft tot resultaat gehad, dat in April a.s. 5 leerlingen examen zullen doen. Wij wensen deze can- didaten veel succes. Dat er flink gewerkt is, heeft ook de tentoonstelling van de tekeningen, die vervaardigd zijn, aangetoond. Er was werkelijk heel wat moois te zien. Wij raden ieder aan, deze avondcursussen, die elke Maandagavond in het schaftlokaal gehouden worden, te volgen om zodoende t.a.v. het afschrijven door de meer dere vakbekwaamheid opgewassen te zijn tegen de moeilijkheden, die in de praktijk kunnen voorkomen. M. S. Na enige weken stilstand vanwege de slechte terreins omstandigheden, hebben we 2 wedstrijden gespeeld, n.l. P.P.S.V. comb.G.S.S. comb. 13 T.S.B. 2—G.S.S. 2 6—1 3 Januari 1948 P.P.S.V. comb.G.S.S. comb. Bij goed weer op het terrein Boshoek een oefenwed strijd gespeeld tegen een P.P.S.V. comb. Beide partijen kunnen op een goede wedstrijd terugzien. Voor het eerst werd door onze ploeg het stopperspil- systeem toegepast, wat absoluut voldeed. Van Beekum (een oude getrouwe) fungeerde als stopper en hij deed dat zeer verdienstelijk. G.S.S. was productiever dan P.P.S.V., waarvan de voor hoede goed in bedwang werd gehouden. De doelpunten werden gemaakt door van Dijk, Wickel en Finke. Al met al een prettige wedstrijd. 17 Januari 1948 T.S.B. 2G.S.S. 2. De weersomstandigheden en de toestand van het veld waren niet bepaald gunstig te noemen. Bovendien stond er een straffe wind in de lengte van het veld, dus viel het niet mee om een goed spel te ontplooien. Maar des ondanks zouden we een beter figuur geslagen hebben, indien we het spel laag hadden gehouden en daarbij veel meer positie gezocht. Zodoende was de nederlaag niet geheel onverdiend. Het enige tegenpunt werd ge scoord door Huiskes. Vrijdag 9 Januari speelde het eerste tiental van de Gusto Schaakclub tegen Wilton Feyenoord I en mocht het genoegen smaken deze wedstrijd met 63% te winnen. Een behoorlijke prestatie. Donderdag 15 Januari was Gusto II te gast bij S.B.O. II. In het begin leek het erop alsof onze mensen het er wel schappelijk af zouden brengen. Maar tegen het einde was het glad mis. De uitslag was 82 voor S.B.O. Pech! C. G. N. Hierboven ziet U een afbeelding van de centrale ver deelbak. Wanneer de specie uit de emmers in de zeef trommel is gestort, valt ze door deze zeef in de Centrale Verdeelbak, van waaruit ze door middel van 20 leidingen naar de diverse jigs wordt geleid. Tussen de verdeelbak en elke leiding is een afsluiter aangebracht, welke de toevoeropening naar de jigs kan regelen en zonodig bij reparatie geheel kan afsluiten. Op het middengedeelte van de foto ziet U deze afslui ters als rechthoekige kastjes boven de leidingen uitste ken. Rechts is de aansluiting van de leiding aan de jigs te onderscheiden. Om de slijtage zoveel mogelijk tegen te gaan, zijn de centrale verdeelbak, afsluiters, leidingen en jigs van binnen geheel gevoerd met een rubber laag van ca. 8 mm dikte. Links van de foto is de doorlopende leiding te zien, welke het water naar de monitor leidt. Deze monitor staat voor de ingang van de zeeftrommel opgesteld en dient voor het uit elkaar spuiten van de grote stukken specie. Druk en ontwerp Heldert Go. N.V., Amsterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 8