40 rdat-> "13',oe „Enige interessante mededelingen zijn nog, dat de wa tertoren die daar was van 50 meter hoogte, in 19 dagen kant en klaar was. De muren waren een halve meter dik, meen ik, en de doorsnede van de toren schatte ik op 5 meter". N. F. M. Stapels Woensdagmiddag, 24 Maart 1948 (schafttijd). Vanmorgen was het werkelijk fris, maar nu de fluit ge blazen heeft schijnt de zon heerlijk. Ja, zo tussen de middag voel en zie je, dat het werkelijk lente is. Heerlijk die zon, zou Lou Bandy zeggen en we zeggen het met hem. Vanuit het kantoortje, waar ik zit en m'n middag-kugje op eet, heb ik een pracht gezicht op de werf. „Nu wij de oude walserij van v. Leer zijn binnengegaan zien we pas goed hoe het walsen eigenlijk geschiedt. Wij hebben veel over de hoogovens horen spreken, maar wij kunnen er geen indruk van krijgen hoe dat in de praktijk er naar toe gaat. De mensen die achter de wal sen staan hebben zeer zware arbeid. De excursieleider vertelt ons dat de mensen 's zomers een kwartier werken en drie kwartier rusten en 's winters een half uur wer ken en een half uur rust. Zij verdienen dat werkelijk". N. N, „Daar wij te kampen kregen met geweldige honger. Maar de leidster en leiders van deze dag hadden het goed voor elkaar en even buiten Lisse hadden wij het genoegen om weer een beetje op peil te worden gebracht. De jongens stelden dat zeer op prijs, want de stemming kwam er weer in". T. Mollijn „Zodat wij kunnen terugzien op een goed geslaagde dag en ik zou zeggen„Laat er zo meer komen". L. Broekmeijer „Ook zagen we nog een electro-magneet welke het erts opnam van een wagon en op een andere plaats depo neerde. Toen gingen we de oven zelf bekijken. Door de herrie konden we niet verstaan wat er gezegd werd. Daarna gingen we naar de Staalovens waar het schroot gesmolten wordt". J. de Bode „Wij hebben gezien dat wij het nog niet zo kwaad heb ben bij Gusto, tenminste als je naar de slavenarbeid kijkt die daar verricht wordt". C. Schwagerman Een draaier en een schaver zoeken ook de zon op en nemen plaats op een tankje en eten daar hun brood op. Natuurlijk, als je de gehele dag binnen staat, zoek je nu de zon op, Groot gelijk mannen, het doet je goed, of je jong bent of oud. Ik kijk naar de 32. Boven op het achterdek komen een paar jongens aanhollen. Krijgertje spelen? Ja, ik zie het, ze zijn aan het krijgertje spelen. Natuurlijk jongdat doet de zon. Ze vliegen rond een hekje, gemaakt van een paar hoek ijzers en een staaldraad er doorheen, Met een ruk aan het hoekplaatje vliegen ze door de bocht. Het komt uit, de motorkamers liggen nog open. Een ander laat zich vermoeid in de draad vallen. Natuurlijk jongens, tag je maar even uit, Ik kan niet zien wie- het zijn, zeker jongens van de leerschool. Ja, jongens die dagelijks aan boord werken en in de zon staan, die hollen al niet meer zo. Die weten al beter. Ze hebben wel eens iemand in een onbedacht ogenblik mis zien stappen, en dandan is het kleinste schip al diep genoeg om wat te breken of nog erger brniet aan denken. Hup, daar springt er een. Zeker over een mangat, De fluit, vijf voor half één. Ja, ze trekken weg. 't Speel kwartier is om. Ik moet nog één boterham op eten. De draaier rekt zijn rug. Niets gebeurd, maar het kon toch anders. Een misstap,' tegen de afrastering oplopen en de draad breken. Nee jongens, ik zie jullie nog graag wat spelen, 't komt je feitelijk nog toe. Maarnooit op een schip in aan bouw. Ik kan me levendig indenken, dat jullie nog geen gevaar zien, daar moet je langer voor op een werf werken. Maar hen die het aangaat, waarschuw de jongens, ik zie het al -een paar middagen en nog is het niet te laat en daar schijnt de zon niet voor. J. v. B. Veiligheid en zindelijkheid gaan samen. Een besmetting kan een even groot gevaar opleveren als een vallend stuk staal. INeem alle veiligheid in acht, bevorder de zindelijkheid! Zindelijkheid is veiligheid. SPUWEN IS ONVEILIG! 'irrUt 1QA7 t tl i I11,irr Holland Ovememinsr van artikelen slechts na schrifteliike tseslemming geoorloofd. Druk en ontwerp Holdert k f-o. N.V., Amsterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 8