AFSCHEID MET DE REIS VERENIGING OP STAP 46 HULDIGING Hr. J. DE LANGE Het was Zaterdag 15 Mei een gedenkwaardige dag voor de Heer de Lange, gereedschap-constructeur. Vóór 40 jaren trad hij in dienst en voor dit belangrijk feit werd hij die morgen gehuldigd. Men zag het de jubilaris aan, dat hij ontroerd was, toen hij en zijn echtgenote de feestelijk versierde cantine, tot de nok gevuld met belangstellenden, werd binnen geleid. De rij van sprekers werd geopend door de Heer Simons, die hem namens de directie gelukwenste en in weige kozen woorden de waardering der directie tot uitdruk king bracht. Vervolgens sprak Mr. Hovingh, Secr. der Mij. voor Nij verheid en Handel en overhandigde de jubilaris een oor konde en de medaille der Maatschappij. De Heer Robbe, collega van de jubilaris, roemde zijn collegialiteit, zijn bereidheid om te helpen, zijn wonder baar geheugen, dat hem in staat stelt tot vraagbaak te dienen. Hij bood namens de collega's een kroonlamp, een smeed ijzeren ganglamp en een sigarettenkoker aan en betrok mevr. de Lange in zijn huldiging door haar een prachtige bloemenmand aan te bieden. De Hr. Heijmans haalde in warme bewoordingen her inneringen op uit de 40 jaar diensttijd van de jubilaris. Namens de personeelsvereniging sprak tenslotte de Heer Robberegt, die o.a. memoreerde, dat de jubilaris een der eerste leden der personeelsvereniging was. Zijn woorden gingen vergezeld van een practisch geschenk, een vulpen en een boekwerk. De Heer de Lange dankte 'ontroerd voor de vele blij ken van belangstelling en waardering, die deze dag tot een onvergetelijke voor hem en zijn echtgenote maakten; hij nodigde de collega's uit hem thuis nog te komen be zoeken. Hierna werd door alle aanwezigen gebruik gemaakt van de geboden gelegenheid om de jubilaris persoonlijk de hand te drukken. Moge het de Heer de Lange gegeven zijn nog vele jaren het bedrijf te dienen. Met ingang van 1 Juni 1948 heb ik mijn arbeid als per- soneelchef van Werf Gusto beëindigd. Dit houdt tevens in dat daarmede de redactie van „Het Zeskant" zal wis selen. Dientengevolge zullen met ingang van dezelfde datum bovengenoemde functies overgaan in handen van de Heer M. Hellemons. Degenen die hun medewerking hebben verleend om van het personeelsblad te maken wat het thans is, zeg ik nu vanaf deze plaats, hartelijk dank. De vriendschap en medewerking die ik van de directie, chefs, beambten en arbeiders mocht ontvangen, werd door mij op hoge prijs gesteld. Van harte wens ik geheel Gusto: Voorspoed! Iz. H. v. Schelven. Begunstigd door schitterend zomerweer maakten wij op 17 April j.l. met de Reisvereniging „Gusto" een tocht naar de bollenvelden. Om 13.45 uur werd gestart van Slikkerveer om via Delft- Den Haag in een verkeerschaos te geraken, waar geen doorkomen aan was. Deze chaos bleek voor de 45 deelnemers een aangename verrassing in te houden. De gezamenlijke bloemkwekers van Sassenheim-Lisse en Hillegom hadden n.l. in samen werking met enige grote bedrijven een bloemencorso georganiseerd, dat boven aller verwachtingen uitging. Allerlei zinnebeelden en symbolen reden mede in dit corso, velen uitbeeldend de deviezenpositie t.a.v. de bloembollen, waarmede ons land een eerste plaats in neemt in de wereld. Nadat het bloemencorso voorbij getrokken was, werd langs verschillende grote bollenvelden gereden, een ieder volop genietend van Neerlands bloemenpracht. Opmerkelijk waren ook de schitterende aangelegde per ken bij tal van particulieren, die van werkelijke kunst blijk gaven. Vervolgens werd de reis naar Noordwijk aan Zee onder nomen, alwaar gelegenheid was zich ruim een uur aan Boulevard of strand te vermaken. Om 19.30 uur werd de terugreis aanvaard en al zingende kwam men om ongeveer 22.00 uur op Slikkerveer aan. Een ieder zeer voldaan over de schoonheid die eigen land ons gaf en een dankwoord aan de Jong's Touringcar Bedrijf en organisatoren voor deze succesvolle reis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 6