Conrad-Stork Gusto De Klop JK. Smit L, Smit Zoon Verschure Personeelsorgaan van de Industrieele Handelscombinatie Holland, Den Haag 2e Jaargang No 9 Zaterdag 4 September 1948, twaalf uur. H. M. Koningin Juliana spreekt op het balkon van het paleis. „Lieve Moeder", begint Zij, diep bewogen en vol innerlijke spanning. Een tril ling ging door ons, toen wij deze stem zo hoorden, hier sprak een mens, die dezelfde ontroeringen kent als gij en ik. Maandag 6 September 1948, half twaalf. H. M. Koningin Juliana spreekt in de Nieuwe Kerk. Beslist, nu, met heldere stem, ondanks de praalvolle omgeving in eenvoudige woorden, voor iedereen begrijpelijk, spreekt H. M. In een echt mense lijke, echt persoonlijke toespraak dringt zij aan op eendracht, op samenwerken bij het bouwen aan onze toekomst, een toe komst waar onze kinderen geen vrees meer zullen kennen Dit is wat ons het meest getroffen heeft in deze feestperiode. Prinses Wilhelmina noemde haar dochter een kind van deze tijd. Ja, inderdaad, zij heeft de weg naar ons allen gevonden. Foto Merketbach Foto H. Grubben

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 1