zuiger dieptelood, draadloze telegrafie, reddingsmiddelen enz., terwijl het natuurlijk ook een flinke bunkercapaciteit zal hebben. In verband met de grote afstanden die het vaartuig moet afleggen, waardoor het dus lang van huis zal zijn, is de accomodatie voor de bemanning zeer ruim. Zoals uit het plan te zien is, bevinden zich voorin twee zalen voor elk 20 personen en achterin in hutten de rest van de be manning. Alle hutten zijn voorzien van flinke patrijspoor ten. De werktuigkundigen zijn vlak bij de ingang van de motorkamer geplaatst en de navigatie-officieren zo dicht mogelijk bij de brug. De brug is zo hoog geplaatst dat een zeer goed uitzicht naar voor en achter verkregen wordt, wat natuurlijk van groot belang is bij het werken in vaar waters met veel scheepvaart. De zuiger is getypeerd door de plaatsing van de zuigbuis in een centraal gelegen bun. Aan weerskanten van de bun bevindt zich het laadruim dat het slib moet bevatten. De twee laadruimhelften hebben in de bodem elk zes klep pen, die dus bij het lossen, ver in zee, geopend worden. Na het lossen worden de. kleppen weer gesloten (dit ge beurt evenals het openen met vloeistofdruk, dus hydrau lisch) en daarna wordt de terugreis naar de zuigplaats weer aanvaard. Op de uit te diepen plaats in de haven wordt de zuigbuis neergelaten en wordt het slib al varende opgezogen door een pomp, die het slib meteen in dikke buizen boven de twee laadruimhelften perst. Door openingen boven het ruimt stroomt de massa (slib met water) in het ruim. Is het ruim vol, dan wordt de zuigbuis opgehaald en het schip vaart weer naar zee om te lossen. De aandrijving van de beide schroeven geschiedt door grote electromotoren. De stroom van deze motoren wordt opgewekt door twee dynamo's, elk door een Dieselmotor gedreven. Deze Dieselmotoren zijn van het Smit-M.A.N.- type, en bij I. K. Smit gebouwd. Tijdens het zuigen wordt een gedeelte van de opgewekte stroom gebruikt voor de pompmotor. De motoren op de schroeven draaien dan langzamer, zodat tijdens het zuigen met minder snel gevaren wordt. Voorts zijn, ter bescherming van de mensen die aan het dek moeten werken, tegen de felle tropenzon overal zonne tenten aangebracht. De voorover hellende voorsteven, de fraaie zeeg en de ge drongen schoorsteen zullen het vaartuig een modern en prettig voorkomen geven. Wij hopen dat over niet al te lange tijd dit schip in de Indische wateren zal werken tot volle tevredenheid van de opdrachtgever. Metorkamêf 1L.\LL\1. 5loepen dek Lengte tussen li Lengte over alles Breedte op spanten Hotte in de zijde Diepgang geladen 65.90, 70.00, 1Z.40 4.90. 4.00, Bakdek Kampanjedek ftlONQ^sU^slPïs Hoojddek

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 4