1898 1948 HUISHOUDBUDGETTEN VAN TOEN EN NU 78 Als dit nummer van het Zeskant verschijnt zijn de feest dagen reeds achter de rug. Dit artikel komt dus iets te laat in uw bezit, maar we wilden het U niet onthouden, omdat de vergelijking van toen en nu zo interessant is en mèer „spreekt" dan de vele historische overzichten waar op we vóór en tijdens de feestdagen in de pers, in boek of brochurevorm, werden vergast. Uit dit overzicht blijkt wel zonneklaar hoezeer deze halve eeuw er een geweest is van geweldige groei, bloei en ver andering, hoezeer de industriële revolutie het leven van de Nederlanden beïnvloed heeft. JEen aardige kijk op het leven van de toenmalige arbeider krijgen wij door vergelijking van de huishoudboekjes van toen en nu. Ter vergelijking hebben wij gekozen het historische budget van een timmerman te Amsterdam, wiens gezin verder bestaat uit vrouw en twee kinderen, een jongen en een meisje, welke laatste als dagmeisje werkzaam is. De gemiddelde weekcijfers zijn: Inkomsten: weekloon man 12.40 loon kind (dagmeisje)0.40% extra inkomsten man0.82 Totaal13.62y2 Bedrijfskosten (werkplaats) van de man0.07% van de vrouw0.08 Blijft totaal13.47 Uitgaven: 1. Woning: huur 2.50 brandstoffen 0.63% verlichting 0.48 reiniging0.04 huisraad0.05 Totaal 3.71 2. Kleding bovenklederen0.35 onderklederen0.35% schoeisel0.33 garen en band0.08% was -0.54 Totaal1.66 3. Nut en genoegen: schoolgeld 0.15 courant en andere lectuur0.06 barbier en porder(0.11 sterke drank en bier0.26 kerkgeld0.07 tabak en sigaren0.21% vermaak0.00% versnaperingen- 0.04 Totaal0.91 4. Voeding: tarwebrood en beschuit1.05% roggebrood0.31% koffie0.41 thee 0.18% melk 0.60 boter 0.57 kaas 0.11% vlees 0.22% vet 0.60% vis rijst en meel gort, bonen en erwten stroop en suiker groenten aardappelen zout en andere toespijs 0.02% 0.15% 0.29% 0.31 0.21 0.66% 0.10% Totaal5J Verzekering: geneeskundige hulp uitkering bij ziekte ziekenfonds begrafenisfonds Totaal 6. Diversen 0.01 0.10 0.32 0.13% 0.56% 0.11% Algemeen totaal12.79 „Wat leefden die mensen sober," is de eerste conclusie die men trekt. Dit timmermansgezin gaf per week gemid deld een halve cent uit voor vermaak en vier cent voor snoepen. Men ging niet naar bioscoop, schouwburg, op vacantie, naar concerten, tentoonstellingen. Men maakte geen rei zen, noch per trein, noch per tram, men had geen elec- trisch licht, radio, stofzuiger of fiets. Voor nieuwe kleding (ƒ0.70 per week) werd slechts wei nig uitgegeven. Men woonde in woningen met de beruchte alcoof, men sliep niet in ledikanten doch in bedsteden. De gemiddelde werktijd bedroeg 10% uur per dag. Vacantie was er niet en sociale wetgeving vrijwel evenmin. Werd iemand ziek, dan kwam hij zonder inkomsten. Ver geleken bij toen baden wij thans in weelde.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 6