1t f n i: li t n H t i t I. H. C.\A nra Verschure HOLLAND/O 2e Jaargang No 11 November 1948 In het Zeskant van September verscheen het eerste deel van het verslag ener studiereis naar het Verre Oosten, die twee onzer directeuren ondernamen. Het vervolg vult een groot ge deelte van dit nummer. Wij hebben de drukker gevraagd heel goed papier te vinden, opdat de vele foto's goed tot hun recht komen. Want er zullen vermoedelijk heel wat lezers zijn, die alle details op de foto's goed willen bestuderen. Het is heel prettig dat we het Zeskant hebben, want hierdoor is het moge lijk de reisfoto's die de heren meebrachten, bij elke I.H.C.-er thuis op tafel te bezorgen; nu kunnen zelfs de huisgenoten ze ook zien. Heeft U wel eens de legende van dè zingende zwanen gehoord? De nacht voordat een zwaan sterft zou hij een zeer schoon lied aanheffen. Eenzelfde mysterieuze sfeer greep mij, toen ik hoor de spreken over de Turkse zingende schroeven. Het bleek ech ter een zeer prozaïsch geval te zijn. U kunt er in dit nummer over lezen. Ons vorige kruiswoordraadsel is een succes gebleken, er waren zeer veel inzendingen, meer dan we gedacht hadden. Daarom geven wij dit keer weer eens zo'n soort raadsel. Het toekennen der prijzen zullen we wat anders doen dan de vorige keer. Toen gingen de goede oplossingen van de zes werven in één pot, waaruit geloot werd. Nu zal per werf minstens een prijs verloot x worden. De prijzen zijn boekwerken naar eigen keuze ter waar de van 7.50. U moet Uw inzending geven aan Uw firma- redacteur. De inzending sluit 5 December.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 1