Vil DE I! V III IT I li I.H.C.NA Conrad-Stork Gusto De Klop J. K. Smit L. Smit Zoon Verschure personeelsorgaan van da Industrieele Handelscombinatie Holland, Den Haag December 1948 HOLLAND/0 Het verschil tussen. Uw redacteur en een boekhouder is, dat een redacteur zijn balans maakt vlak vóór het einde van het jaar, terwijl een boekhouder pas kan beginnen als het jaar afgelopen is. Ja, het is weer December en ieder van ons gaat weer de balans opmaken van het afgelopen jaar. Onze redac tie heeft dat in een practische vorm gedaan: de balans van ons werk, van twee jaargangen van Het Zeskant, vindt U op de laatste bladzijde in de vorm van een inhoudsopgave. Toen we de inhoud klaar hadden, stonden we even te kijken eerlijk gezegd viel het lang niet tegen: er bleek een flinke verscheidenheid van artikelen te zijn, vrij regelmatig verdeeld over de verschillende rubrieken. Natuurlijk zijn we niet te vreden, we hebben een lang lijstje met wensen. In de eerste plaats meer medewerking van het zwakke geslachttoe dames, laat Uw schrijfmachines ratelen en zendt ons een bijdrage voor Het Zeskant; het behoeven geen zwaarwichtige artikelen te zijn, maar dames kunnen juist soms van die leuke niemen- dalletjs schrijven. Ook van de mannen verwachten wij nog veel meer: weest niet bang, schrijft precies zoals U denkt en we zullen er allemaal plezier en voordeel van hebben. Zo zijn we al pratende over onze balans, onze terugblik, gekomen aan de toekomst, aan onze plannen voor het nieuwe jaar. Ons eerste plan is te proberen papier te krijgen voor Het Zeskant, als alles meeloopt is dit Decembernummer op beter papier ge drukt. We zullen dan eens kijken of het meevalt en hoe de prijs eruit ziet. OnU komt er een nieuwe rubriek bij, een Y ragen rubriek, l.lkv l.H.C.-er, die over het een en ander iets wil weten, kan zijn vraag voorleggen aan zijn firmaredac teur; we zoeken dan onder onze I.H.C.-ers de geschikste spe cialist voor de beantwoording uit en het antwoord komt in Het Zeskant; indien er teveel vragen zijn om opgenomen te worden, krijgt de vrager het antwoord persoonlijk toegezon den. Ook terloops mondeling gestelde vragen, die mondeling beantwoord werden, zullen in Het Zeskant opgenomen kun nen worden, indien ze van algemeen belang zijn. Sommige antwoorden zullen misschien in de vorm van een compleet artikel verschijnen, aannemende dat wat een I.H.C.-er vraagt, ook van belang voor anderen zal zijn. Maar daarover meer in onzederde jaargang!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 1