INHOUD „HET ZESKANT" Jaargang I, Jaargang II 1-2 1-10 1-26 I-42 T-44 1-50, II-4. 11 II-18 11-54 1-11 1-80 1-37 1-6, 20 1-4 1-58 BESCHRIJVING VAN DE I.H.C. De Amerikaanse scheepsbouw en wij De samenwerking voor de export De samenwerking der zes werven en fabrieken Critiek op het werk van anderen Ons nieuwe laboratorium Groepsnormen, normalisatie Waarom werd de I.H.C. opgericht? I.H.C.-telexcentrale BESCHRIJVING DER WERVEN. Werven Conrad Werf Gusto De Klop J. K. Smit L. Smit Zoon Verschure BESCHRIJVING VAN ONS WERK. Emmermolens. I.H.C.-molens gaan kanaal in Frankrijk graven, Donzère-Mondragon 1-60, II-2, 26, 34, 42, 56, 69, 77, 83 Hoe werkt een baggermolen 1-84 Baggermolen Afrika 11-34 Zuigers. Victor Guilloux, een bezoek aan de sleepzuiger 1-3 De diesel-electrische sleepzuigers Co. 35/36 1-34 Ons aandeel in de havenaanleg van Abidjan 1-18, 76 Vlaanderen IV 11-51 Diesel-electrische sleepzuiger MOP 224 C 11-66, 84 De nieuwe sleepzuiger „Borneo" 11-75 SchepenSleepboten. Turkije 1-12, 11-45 Motorsleepboten 1-75 De tewaterlating van de Büyiikada 11-82 Tinmolens. Extra nummer De'tinfliolens Drie maanden -tinbaggeren TECHNISCHE ARTIKELEN. Hoe werkt een baggermolen Motoren De gieterij Normalisatie Maart 1947 1-56, 66, 74 11-74, 90, 100 1-84 1-22 1-83 1-50, II-4, 11 Het aanbouwen van gelaste constructies 11-43, 55, 85 De spantenvloer 11-37 De zingende schroeven der Turkse schepen 11-93 I.H.C.ERS AAN HET WOORD. „Ouwe cent" aan het woord 1-38 Iets over mijn reis naar Amerika 1-50 Mijn reis naar Siberië 1-52, 64 Onze dames schrijven 1-59 Enige indrukken uit het land van Wilhelm Tell 11-28, 36 Vliegend naar Venezuela 11-100 ONTSPANNING EN ONTWIKKELING. Hoe zou de vrije tijdsbesteding het best kunnen plaats vinden? 1-59 Wat doet IJ in Uw vrije tijd? 1-68 Ontwikkeling en ontspanning 1-86 Vacantie, wat maakt U er van 1-47 Een modelbouwer aan het woord 1-72 Hoe ik mijn vrije tijd besteed als modelmaker II-5 Vissen 11-10 Geen akkertje meer in 1948 11-11 Lenzen 11-29 Radio H-52 Tropische vissen 11-53 Het leven der bijen 11-53 DIVERSEN. De nieuwe spelling 1-23, 29 Voorjaarswedstrijd 1-27 Volkshogescholen 1-31 Rijmen en dichten 1-39 Fotograferen in de vacantie 1-42 Jeugdherbergen in Nederland 1-54 In memoriam J. Zwart 1-26 Handelsverdragen 1-62 De brief aan Garcia 11-20 Er zit meer in U 11-61 Het buitenland houdt ons de spiegel voor 11-82 TARIEFWERK, VAKOPLEIDING. Beloning naar prestatie De vakopleiding bij Verschure Scheepsbouwopleiding LEVENSBESCHRIJVINGEN. Pieter Caland BOEKBESPREKING. Ijzer en Staal 1-82, II-4, 21, 68 1-7 11-52 11-27 11-59 Scheepswerf de Kroonprinses 11-59 PER LAND. Afrika. Abidjan Marokko Amerika, Noord- leis over mijn reis naar Amerika Enige indrukken uit Amerika Amerik, Zuid- Hopperzuiger Co. 32 Venezuela Azië. Drie maanden tinbaggeren België. Vlaanderen IV Frankrijk. Victor Guilloux De diesel-electrische sleepzuigers Co. 35/36 Frankrijk, Donzere Mondragon. I.H.C.-molens gaan kanaal in Frankrijk graven 1-60, IÏ-2, 26, 34, 42, 56, 69, 77 Griekenland. Naar het land der oude Spartanen Indonesië. Extra tinmolennummer De tinmolens De nieuwe sleepzuiger „Borneo" Drie maanden tinbaggeren Nederland. Baggermolen Afrika Sliedrecht, de bakermat van het baggerbedrijf Siberië. Mijn reis naar Siberië 1-52, 64 T urkije. Turkije 1-12, 11-44, 45, 82 Archaeologische vondsten in Turkije Zwitserland. Enige indrukken uit het land van Wilhelm Tell 11-28,36 1-18 11-12, 18 I-50 II-60 11-58, 66, 87 11-100 11-74; II 51 1-3 1-34 11-98 Maart 1947 1-56, 66, 74 11-75 11-90, 100 11-34 11-50 1-55 104 Copyright 1948, I.H.C. Den Haag, Holland. Overneming van artikelen Hechts na schriftelijke toestemming geoorloofd. Druk en ontwerp Holdert Co. N.V., Amsterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1948 | | pagina 8