Ml II EREDACTIE CONRAD «JIRSCHURE Conrad-Stork Gusto De Klop J. K. Smit L. Smit Zoon Verschure 4e Jaargang No 1 Januari 1950 HOLLAND Personeelsorgaan van de Industrieele Handelscombinatie Holland, Den Haag Dat we het eerste nummer in het nieuwe jaar met een Zeskant op mooier papier dan gewoonlijk beginnen, vindt zijn oorzaak in enkele mooie foto's, die wij zo goed mogelijk tot hun recht wilden doen komen. Van de hand van dhr. Verschure mochten wij n.l. een belangwekkende bijdrage ontvangen over de bag- gerinstallaties in Donzere (Z. Frankrijk), vooral de nacht foto is heel bijzonder en wij zijn dan ook erg blij, dat we dit artikel kunnen publiceren. Een andere heel interessante bijdrage is die, getiteld „Proef vaart": I.H.C.-ers leest deze sjeuïge bijdrage, die ons onge vraagd gezonden werd door een eenvoudige werker van de Gusto. Alle lof voor deze schrijver, die de pen even goed weet te hanteren als zijn gereedschap. Wie volgt zijn voorbeeld? Onze vaste rubriek „Kroniek der Bedrijven" is ook vertegen woordigd, maar door plaatsgebrek moest onze vaste rubriek „Foto's van de maand" blijven liggen tot de volgende keer.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 1