UIDË REDACTIE Conrad-Stork Gusto De Klop J. K. Smit L. Smit Zoon Verschure o H. C.V4 P\HOLLAND/0 P soneelsorgaan van da Industrieels Handelscombinatie Holland. Den Haag 4e Jaargang No 3 Dit is weer eens een heel interessant Zeskant. Laten we meteen maar met de deur in huis vallen: de tekenwedstrijd! Dit is iets geheel nieuws, nog nooit vertoond! en laten we er meteen bij zeggen: onze verwachtingen zijn hoog gespannen. Na wat wij bij vorige wedstrijden hebben meegemaakt weten wij, dat zeer vele I.H.C .-ers met Het Zeskant meeleven en wij verwachten ook nu weer tal van inzendingen. Zij moeten voor 20 April bij de betrokken firmaredacteur zijn ingediend. De bijdrage van de secretaris van een der fabriekskernen be hoort de belangstelling van elke welmenende I.H.C.-er te krij gen; hier wordt een ernstige poging gedaan om opbouwend werk te verrichten. Als het zo doorgaat met inzendingen voor de Fotorubriek, zal deze uitgebreid moeten worden. Alle inzenders hartelijk dank voor de gezonden foto's, een klein beetje geduld, iedereen komt aan de beurt, „U fotografeert, wij drukken". Maar laten zij, die nog niet inzonden, nu niet achter blijven. De stroom foto's moet blijven doorvloeien Van verschillende zijden vernamen wij, dat het artikel over het walsen van platen zeer ingeslagen wasmet des te meer plezier plaatsen wij daarom thans het slot, met dank aan de Hoog ovens voor de medewerking.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 1