VAN DE REDACTIE o/I.H.C\A ^\HOLLAND/0 Conrad-Stork Gusto De Klop J. K. Smit L. Smit Zoon Verschure Piisoneelsorgaan van de Industrieele Handelscombinatie Holland, Den Haag 4e Jaargang No 4 Heel wat nummers moeten wij terug gaan om een stukje ge merkt met de zes IHC-mannen te vinden, het merk. dat ar tikelen van onze directies inleidt. Het artikel, waarmede wij dit Zeskant openen, draagt weer dit merk; het behandelt wat iedereen zeer na ligt, de bestaanszekerheid en ons welvaarts peil. Wij hopen spoedig meer bijdragen over deze materie te mogen publiceren. De maandelijkse fotorubriek heeft dit keer een speciale vorm gekregen, doordat een IHC-amateurfotograaf vertelt van de puzzles, die bij het maken van de foto's opgelost moesten wor den. Wij drukken deze bijdrage met genoegen af en feliciteren de fotograaf met de resultaten. C.O. gevolgd door een getal betekent in de IHC: „centrale op dracht", C.O. No. 126 t/m 131 betekent centraal opdracht nummer 126/131. Voor hen, die dit nog niet weten het vol gende: alle orders, die de I.H.C. verwerft, krijgen een volg nummer, welk nummer gebruikt wordt in de administraties van alle IHC-bedrijven. C.O.l, het is wel leuk dit even te memoreren, de eerste bestelling van de IHC, was de eerste van de zes tinmolens voor Indonesië. Bestellingen voor onderdelen, verbouwingen, e.d. krijgen ook een CO-nummer, echter uit een andere serie, de z.g. 6000-serie. Met dit korte lesje in IHC-organisatie komen wij tot ons artikel op blz. 28 over de patrouillevaartuigen; in de dagbladen heeft U zeker wel gelezen, dat ze aan boord van oceaanschepen naar Indonesië verscheept zijn. De rubriek Kroniek der Bedrijven heeft nu wel zijn vaste plaats in ons Zeskant veroverd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 1