PATROUILLE-VAARTUIGEN VOOR INDONESIË C. O. No 126 t/m 131 In de maand Mei 1949 kreeg de I.H.C. de opdracht tot het bouwen van 6 motorvaartuigen voor de Federale Schependienst in Indonesië uit een serie van 12 stuks, welke verdeeld waren over totaal 7 werven. Hiervan zou Werf Gusto er 3 maken; J. K. Smit 2; L. Smit en Zoon 1 en de andere 6 werden gemaakt door enige scheeps werven in Nederland buiten de I.H.C. Werf Custo werd opgedragen het gehele tekenwerk uit te voeren, besprekingen te voeren met de vertegenwoordi gers van de opdrachtgever, het centraal bestellen van de benodigde onderdelen en het uitbesteden van diverse werkzaamheden, kortom de algehele penvoering te be hartigen. Daar de levertijd gesteld werd op Jan./Febr. 1950 en er nog betrekkelijk weinig vastgesteld was aangaande de finitieve afmetingen, indeling en inrichting van de vaar tuigen, kunt U begrijpen, dat er in betrekkelijk korte tijd heel wat werk verzet moest worden om de verschillende werven tijdig van tekeningen te voorzien om met de bouw te kunnen beginnen. Nu de vaartuigen hun voltooiing naderen, kunnen we met voldoening constateren, dat, al mocht er hier of daar eens iets gehaperd hebben, dit gezien het tempo, waarin gewerkt is toch weinig in verhouding tot het werk is geweest. Om U enige indruk van deze vaartuigen te geven, volgt hieronder een korte algemene beschrijving met enige cijfers. De hoofdafmetingen zijn als volgt: Lengte over alles: 33 M.L.l.l. 30 M. Gr. breedte op dè spanten 5.60 M. Holte 2,80 M. Diepgang beladen vóór 1,85 M. achter 1,95 M. Het schip is door 6 waterdichte schotten in 7 comparti menten verdeeld, nl. 1. De voorpiek. Hierin bevindt zich de teakhouten ket- tingbak voor de ankerkettingen. 2. Post-, ladingruim en bergplaatsen: Deze zijn van el kander gescheiden door een houten schot. Zij kunnen on der water gezet worden door middel van een buitenboord afsluiter van het dek af beweegbaar. 3. Verblijf onder-officieren: Hierin zijn ondergebracht drie 2-persoonshuttenéén 1-persoonshut en het zitver- blijf der onder-officieren. Onder de vloer in de dubbele bodem zijn 2 drinkwatertanks van resp. 3.70 M3 en 3,80 M3 inhoud en een trimtank van 4,00 M3 inhoud on dergebracht, De inrichting der verblijven is uitgevoerd in Oregon-pine, licht crème geschilderd en de plafonds met kurkverf be handeld. De kooien zijn opklapbare staalbuiskooien met zeildoek. De wegering is van watervast multiplex, waar achter tegen de huid tot op de waterlijn Fibre-glass-isola- tie is aangebracht, een zeer licht isolerend materiaal in platen van 3" dikte en zeer gemakkelijk aan te brengen. 4. De motorkamer. In de dubbele bodem en in de zijde zijn hier aan S.B. en B.B. de brandstoftanks onderge bracht. In de machinekamer is geplaatst een Entreprise direct omkeerbare 4-takt 6 cilindermotor met een max. vermo gen van 465 pk bij 450 omw/min. Bij een dienstsnelheid van 12 knoop is het vermogen echter 360 pk bij 400 omw/min. Aan de motor zijn aangebracht een koelwa- terpomp, dubbele smeeroliepomp, brandstofpomp, lens- pomp en compressor. Een hulpaggregaat van 16 pk bij 1200 omw/min. met ge nerator van 10 kW 110 Volt zorgt voor de verlichting, ter wijl tevens aangedreven wordt een 2-traps compressor van 16,72 cub.ft. bij 600 omw/min. met een druk van 250 pound, per vierkante inch en een lens dekwaspomp met een capaciteit van 55 M3 per uur. Verder is opgesteld een asdynamo van 6 kW, welke de generator van het hulp aggregaat kan vervangen en dan de verdere apparatuur, welke in een motorkamer thuis behoort. 5. Het verblijf voor 3e klas passagiers. 6. De volksverblijven voor 8 man. De inrichting van deze verblijven is evenals de verblijven der onderofficieren met stalen buiskooien met zeildoek: echter zijn hier stalen kleerkasten aangebracht en is de beschieting vereenvou digd, hoewel ook hier de wegering en de Fibre-glass iso latie is aangebracht. Het geheel licht crème geschilderd en de plafonds met kurkverf behandeld. 7. Het achterste compartiment, waarin de victualie-berg plaats en de stuurmachineruimte is aangebracht. De stuur - machine is van het hand-hydraulische type én via de hy draulische leiding door de stuurkolom op het commando- dek te bedienen. Op het hoofddek vinden we van voor naar achter eerst de bergplaats voor bootsmansgoederen en daarachter de verblijven voor de officieren met aan de achterzijde een waterdicht schot met W.D. deuren. Deze verblijven zijn als volgt ingedeeld. Aan S.B. zijde een W.G. voor de offi cieren, resp.-de hutten van de commandant, de clief-mo- torkgmer en een le klas passagier. Aan B.B. zijde resp. badkamer officieren, pantry, zitverblijf officieren en een lc klas passagier. De beschieting is hier uitgevoerd in teak en avodiré, nl. de lambrizering tot op 90 cm. hoogte teak gefineerd multi plex, daarboven avodiré. De meubelen echter geheel van teakhout, alles geheel gevernist. De plafonds wit geschil-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 4