big De kern vraagt aandacht Dankbetuiging Een openbare lesavond Zo werken onze jongens aan hun voetbalveld. De foto's spreken voor ziehzelf. joto Rodenburg. Het is mij een behoefte langs deze weg mijn oprechte dank uit te spreken voor de vele blijken van medeleven en belangstelling, ondervonden na het mij overkomen ongeval. J. D. Roozen. Weer is het lente geworden en steeds is het zo, dat wij met onze gedachten dan teruggaan naar de lente van 1945. De nood was op zijn hoogst, maar wij konden toch het einde voelen naderen van een tijdperk, dat met zwarte letters in de geschiedenis van ons kleine landje is aan getekend. Een tijdperk van 5 jaren, waarin wij, Nederlanders, met niets ontziende wreedheid wérden gedwongen mede te doen aan het vestigen van een nieuwe maatschappij-orde. Waarom deze periode weer in de herinnering gebracht? Wel, vrienden, in de lente van dit jaar herdenken wij voor de vijfde keer hen, die in die jaren hun leven lieten. Hetzij als militair in de Meidagen van 1940, hetzij als zeeman bevarende de wereldzeeën in dienst van de ge allieerden, hetzij als slachtoffer van de bombardementen in ons eigen landje. Ook hen, die hun leven lieten als illegaal werker. Het is dit jaar eveneens voor de vijfde maal, dat de Stich ting 1940—'45 een beroep doet op het Nederlandse volk om een offer te brengen voor hen, die tijdens de bezetting hun leven lieten. De kern van de Werf Gusto wil dit bezoep gaarne onder steunen en stelt daarom voor ook dit jaar weer 1 uur loon af te staan voor de Stichting 1940'45. Binnenkort zullen nadere gegevens worden bekend ge maakt en voorstellen worden gedaan. Wij hopen dat ook dit jaar niet tevergeefs een beroep gedaan wordt op de arbeiders van Werf Gusto. De Kern. De Studieclub „Gusto" hield op 27 Maart haar tweede openbare lesavond. Het gezellige zaaltje van „Irene" was goed gevuld, waar uit blijkt, dat er voor de prestaties van de leden der studieclub de nodige belangstelling bestaat. Dit is een aansporing om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 6