f 1 Woningnieuws 22 1 A A _4 6 6 9 en 12 leden, geroutineerde hengelaars, die geen enkel visje kon den verschalken, terwijl nieuwelingen, die er voor de eerste keer op uittrokken, de 4e en 5e prijs bemachtigden. Na de wedstrijd dankte de Heer Onink alle deelnemers, maar in het bijzonder de Heer Conijn voor zijn sportieve medewerking, benevens de controleurs, die zich voor deze taak hadden beschikbaar gesteld. L. v .d. Linden, Seer. P. V. 1. 3 vrije woningen te Gorichem te ruilen tegen woningen in Schiedam; 2. woning te Schiedam, huurprijs 37.50, in ruil voor woning in Leiden; 3. woning te Rotterdam te ruilen met huis van 5 a 6 ka mers in Schiedam; 4. huis te Rotterdam, 1 gr. k., 2 sl.k., keu., zolder, huur prijs 4.25, in ruil voor woning te Schiedam; 5. woning te Rotterdam, 3 k. keu., en zolder voor huis te Schiedam; 6. huis te Schiedam, 3 ka., keu., tuin, in ruil voor grotere woning te Schiedam; 7. Ben.huis in Schiedam, 2 k„ doorloop en keu., in ruil voor grotere woning in Schiedam; 8. Ben.huis in Schiedam, 3 k., serre, tuin, loods, te ruilen met bovenwoning 9. Huis te Schiedam, huurprijs ƒ29.p. m., te ruilen voor grotere woning, geschikt voor 5 pers. 10. Ben.woning te R'dam, 3 ka., keu., tuin, loods, in ruil voor woning te Schiedam of R'dam, dichter bij de weri 11. Bovenétage in Den Haag, 2 ka., badk., keu., te ruilen voor woonruimte in Schiedam; 12. Woning in A'dam in ruil voor huis in Schiedam 13. Kleine ben.woning in Schiedam-W. te ruilen tegen woning in Den Haag; 14. Vrij bovenhuis, 6 ka., keu., 2 waranda's, huurprijs 6.25, te ruilen voor ben.woning van 4 ka. en tuin; 15. Bovenhuis te Schiedam, 3 ka., keu., in ruil voor ben. huis 16. Ben.huis, 3 ka., keu., souterrain, huurprijs ƒ5.50, te ruilen voor woning in de omgeving Pompstation. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de Afd. Personeel. (Vervolg). De ruimten tussen de maatstrepen heten maten. Er zijn verschillende maatsoorten. De meest voorkomen de zijn: 2*~4~ 2 4 8 4 ~4 ~8 8 8 Zoals we zien worden de maatsoorten in breuken ge schreven. De teller geeft het aantal delen-, de noemer de waarde van de delen aan. De verschillende maatsoorten ontstaan door de accentuering. Het verschil tussen 3^ en 3 6 en 6 maat is niet een verschil in tijds- 4 8 4 en 8 duur maar in accentkracht. In het algemeen kunnen wij zeggen, hoe groter noemer, hoe lichter accent en omgekeerd. De maatsoort wordt geschreven achter de sleutel, b.v. Hier zien we dus een maat, welker inhoud uit 3 kwart noten bestaat. Een volle maat begint met het maatdeel, waarop het hoofdaccent valt. Dus de noot met het hoofd accent komt direct na de streep. Daarop volgen de min der- en niet geaccentueerde maatdelen. Wanneer een muziekstuk niet met de volle maat begint, doch met een z.g.n. opmaat, vormt de slotmaat met de eer ste een volle maat. Wij zullen nu de opvolging der accenten van de verschil lende maatsoorten nagaan. De wijze van onderstrepen geeft de sterkte van het accent aan. De niet onderstreepte maatdelen krijgen geen accent. Tevens kunnen wij hieruit de wijze van dirigeren volgen. 2 en 2 maat neer op 2 4 j3 3^ en 3 maat neer rechts 2 4 8 4_ maat neer links rechts op 4 en Ji maatjreer links links rechts op op 4 8 9 maatneer neer neer rechts rechts 8 rechts op op op 12 maatjieer neer neer links links links 8 rechts rechts rechts op op op ^en 6 maatbij snellere tempo's als 2 maat 4 8 1 9_maat: als 3 3 en 3 maat 8 2 4 8 12 maatals 4 maat 8 4 De 4^ maat wordt over het algemeen aangeduid met C. Ten slotte noemen we nog de doorgesneden 4 maat. 4 13 op Hierdoor wordt de waarde van de kwartnoten tot de helft verminderd en worden uitgevoerd als achtste noten. Dit wordt vaak geschreven voor marsmuziek. De 2 2 3 _3 enjl maatsoorten noemt men enkelvou 2 4 2 4 li dige, omdat deze een sterk maatdeel hebben. De 4^ 6_ 6 9 en 12 maatsoorten noemt men samenge 4 4 8 8 8 stelde, omdat daarin meerdere sterke maatdelen voorkc. men. Het eerste maatdeel blijft echter altijd het sterkst Alle bestaande maatsoorten zijn te herleiden tot 2 hoofd soorten, n.l. Ie de even- of tweedelige, en 2e de oneven- of drievoudige maatsoorten. Een maat is tweedelig als het accent om de 2-, driedelig als het accent om de 3 maatdelen terugkeert. (wordt vervolgd) Copyright 1950. I.H.C. Den Haag. Holland. Overneming van artikelen slechts na schriftelijke toeslemming geoorloofd. Druk en ontwerp Holdert Co. N.V., Amsterdam

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 8