4e Jaargang No 5 M e i 1 950 Allereerst de uitslag van de tekenwedstrijd. Over de resultaten daarvan zijn we zeer tevreden en wij gaan hier zeker mee door. Wij hopen dan nog meer inzendingen te ontvangen dan deze keer. Deze puzzle leende er zich toe om de inzendingen nauw keurig in punten te waarderen. Bij voorgaande puzzles was dat niet altijd mogelijk. De Redactie zoekt nu naar een soortgelijke puzzle voor de niet-technische IHC-ers. Dat is niet zo eenvoudig. Wie van onze lezers helpt ons? Wij zoeken dus een opgave met vakkundig karakter voor niet-technische IHC-ers. Heel interessant is het artikel over scheepsvormenhet was echter te lang om in één nummer opgenomen te worden. De rest komt dus in het volgende Zeskant. U bewaart toch alle nummers, nietwaar?, zodat U de volgende maand ook nog het eerste gedeelte kunt overlezen. Omdat we de inzenders voor de Foto-rubriek niet langer wil den laten wachten, hebben we ditmaal een heel stel foto's afgedrukt. U ziet, over belangstelling hebben wij niet te kla gen. Wij zouden onze foto-enthousiastelingen ook foto's wil len vragen met de in aanbouw zijnde schepen als hoofdmotief. Bijv. het aanbrengen van een huidplaat, een schilder aan het werk, de baggerbaas bij zijn telegraaf, enz. Wie lost het eerste schot? Bij het afsluiten van dit nummer bereikten ons juist berichten over enige belangrijke nieuwe opdrachten die we geboekt heb ben. In het volgende nummer hopen we hierover meer te; kunnen schrijven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 1