VU DE REDACTIE VERSCHURE De Klop J. K. Smii L. Smit Zoon 4e Jaargang No 6 Wanneer Uw redacteur bij een tropische temperatuur deze maandelijkse inleiding schrijft denkt hij 't eerst aan het ar tikeltje over „Bosbranden"; dat komt wel heel goed van pas. Op de kleine oppervlakte, die in ons land met bos beplant is, moeten we erg zuinig zijn. Maar ook elders neemt het brand gevaar bij grote droogte toe; ieder helpe mee om ongelukken te voorkomen. Wat weet U van de IHC? Erg nieuwsgierig waren wij en zijn wij nog wat U hierop zou antwoorden. Verschillende IHC-mensen hebben wij deze vraag gesteld en een van de ant woorden staat op blz. 44. Leest U dat stukje vooral. Het zal de samenwerking ten goede komen tot voorbeeld van ons allen. De laatste weken hebben we gelukkig een flink aantal orders kunnen bemachtigen. Misschien hebt U er al iets over in de dagbladen gelezen. Het zijn drie sleepboten voor het Suez- kanaal die bij De Klop gebouwd zullen worden, vier hopper cutterzuigers voor Rusland met bijbehorende pijpleidingen waaraan De Klop, J. K, en LSZ gaan werken. De andere werven zullen hieraan echter ook meewerken door het leveren van machinerieën e.d. LSZ gaat bovendien twee boten voor 300 passagiers bouwen voor Turkije en Verschure drie schepen voor 700 passagiers voor hetzelfde land. Het vooruit zicht op verdere bestellingen in de naaste toekomst lijkt gunstig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 1