lit IIE REHCTIE rI.H.C.\A 4e Jaargang No 7 HOLLAND/O F ersoneelsorgaan van de Industrieele Handelscombinatie Holland, Den Haag Conrad-Siork Gusio De Klop J. K. Smit L. Smit Zoon Verschure Wanneer men met zichtbaar vergenoegen over de prestaties van het eigen volk spreekt, wordt dat iemand al heel gauw als chauvinisme, als misplaatste trots, aangewreven, vooral in ons land. Maar soms kan men het niet laten; zo bijvoorbeeld bij de werkelijk magnifieke zuiger „Pierre Durepaire". Wanneer U het verhaal van de proeftocht op blz. 50 leest, is de „Durepaire al druk bezig de mond van de Seine op diepte te zuigen, opdat de oceaanreuzen veilig kunnen binnenkomen. En op het ogen blik dat U het verslag leest over de vier hoppers voor Santos zijn deze al lang en breed op weg naar Brazilië over de Atlanti sche Oceaan. Ja, I.H.C.-er, dan is er toch heus reden om trots te zijn op deze schepen, waaraan practisch ieder onder ons op een of andere wijze heeft medegewerkt. Of dat nu als klinker of als typiste, als aftekenaar of als boekhouder was, is niet zo belangrijk. De nieuwelingen onder U, die nog niet mochten weten wat de I.H.C. is, kunnen hun licht opsteken op blz. 51 in het tweede artikeltje in de serie: „Wat weet U van de I.H.C.?". Niet alleen wij, I.H.C.-ers, leven met het „Zeskant" mee en zen den ons bijdragen, maar ook cliënten sturen ons pennevruch- ten. Wij vinden dat vanzelfsprekend erg plezierig en danken vanaf deze plaats de Heer Teeuw voor zijn verslag over de Buf- f elj acht. Voor de rubriek „Foto's van de Maand" ontvingen wij een in zending van Mevr. Veder-Smit. Onze hartelijke dank voor de mooie foto van dit typisch Kinderdijkse onderwerp.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 1