E x c u r s e EEN PAAR CIJFERS „Werkt veilig, allen samen!" Aanvullingsfonds A quarium Yacantie 55 T)cc X Uitgedrukt in leeftijdsgroepen, geeft het volgende beeld: Totaal aantal ongevallen le kwartaal 1950. Jan. 57 Febr. Maart 73 77 Totaal 207 Ongevallen, welke staking van het werk tot gevolg had den, le kwartaal 1950: Verzuim Korter dan 1 week Korter dan 1 mnd. 1 mnd. of langer ongevallen met blijvend letsel ongevallen met dodelijke afloop Totaal Hoofd en gelaat 11 Ogen 32 Romp 13 Armen 10 Handen/polsen 26 Vingers 43 Benen 38 Voeten/enkels 22 Tenen 11 Vergiftiging 1 Totaal 207 Stellingklemmen mogen alleen gebruikt worden voor het maken van stellingen en niet, zoals zo vaak geschiedt, voor hijs- of trekwerk, daar genoemde klemmen hierop niet berekend zijn. 14 t/m 20 t/m 25 t/m 30 t/m 35 t/m 40 t/m 45 t/m 50 t/m 55 t/m 59 t/m 19 jaar 24 jaar 29 jaar 34 jaar 39 jaar 44 jaar 49 jaar 54 jaar 59 jaar ouder 22 18 38 28 26 26 23 6 10 10 Totaal 207 Jan. Febr. Mrt. Totaal 8(1) 10(3) 7(4) 25(8) 8(3) 11(—7(6) 26(9) 3 (-) 3 (-) 16(4) 21(3)17(10)54(17) Doe uw voordeel met deze cijfers. Werk veilig en help daarmede het ongevallencijfer omlaag drukken. Weer is een jaar verstreken en ingevolge Art. 9 van ons reglement zijn wij verplicht een financieel overzicht te geven van ons fonds: De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn van Slikkerveer. Van 1 Jan. t/m 31 Mrt. 1950 hebben er dus 207 onge vallen plaats gevonden en veroorzaakten de volgende letsels Inkomsten Uitgaven Juli 1949 565.04 297.44 Aug. 1949 1.201.30 235.36 Sept. 1949 675.60 239.36 Oct. 1949 602.50 493.76 Nov. 1949 609.10 434.98 Dec. 1949 1.209.10 1.386.17 Jan. 1950 592.70 891.01 Febr. 1950 543.20 1.004.90 Mrt. 1950 504.40 525.22 Apr. 1950 459.00 380.43 Mei 1950 543.80 386.50 Juni 1950 333.20 313.66 De maand Juni is niet volledig daar de 17de de kas werd opgemaakt. Er was toen een batig saldo van ƒ2.706.84. Uit deze cijfers bblijkt, dat het fonds in een grote be hoefte voorziet en, gezien het saldo, besloot het bestuur, na overleg met de Kern, de uitkering met ingang van 25 Juni 1950 te brengen op 90%. Het bestuur bestond in het afgelopen jaar uit de Heren Trömer, Waterreus, Verboom, v.d. Kraan en v. Noort. Tenslotte willen wij van deze plaats de beheerder van ons fonds, de Heer v. Stijn, dank brengen voor het verrichtte werk in de afgelopen periode. Wij hopen in de toekomst dezelfde steun te mogen ontvangen, dan kunnen wij ver zekerd zijn, dat ons geld zuinig en accuraat beheerd wordt. Het bestuur. De Directie stelde de jeugdige arbeiders beneden de 18 jaar in de gelegenheid een bezoek te brengen aan de Tentoonstelling „Rotterdam Ahoy". En zo gingen we dan op 26 Juni op stap met 21 man uit Schiedam en pikten in Rotterdam nog 3 Slikkerveerders op. De stemming zat er al direct goed in wat zich niet alleen uitte in zang en muziek, maar ook in een hevig schom melende tramwagen. Ik dacht nog: „als 't zo doorgaat, dan zet de conducteur ons al dadelijk aan de dijk". Maar dat viel mee. De Tentoonstelling had grote belangstelling. Bij sommige stands waren de jongens niet weg te krijgen. Dat de attracties in het park evenmin te klagen hadden over ge brek aan belangstelling, spreekt van zelf. De tijd om te gaan, kwam dan ook, naar veler mening, al te vlug. Al met al was het een leerrijk en prettig uitstapje, dat door de jongens zeer werd gewaardeerd. H. Hebt U het aquarium reeds gezien, dat in de fabrieks- cantine is geplaatst? Waarschijnlijk wel, maar de meesten Uwer zullen niet weten, dat dit een geschenk is van een onzer zieke medewerkers, n.l. van de Heer Leerintveld. Het aquarium is een sieraad voor de cantine en van deze plaats betuigen we de schenker dan ook onze hartelijke dank. Bij het verschijnen van dit Zeskant scheiden ons nog slechts enkele dagen van de vacantie, een periode van welverdiende rust na een jaar van ononderbroken arbeid. Wij wensen alle medewerkers een prettige, genoeglijke vacantie toe.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Het Zeskant | 1950 | | pagina 7